Aanmelden brugklas schooljaar 2018-2019 Kottenpark

Datum 13 maart
Tijd 17:00 uur
Locatie van activiteit Kottenpark

De aanmelding van nieuwe leerlingen is veranderd. Ouders melden hun zoon of dochter zelf aan voor het schooljaar 2018-2019. We ontvangen u graag op 13 of 14 maart van 17.00 tot 20.00. 

Wat u mee moet nemen:

1. Een geldig identiteitsbewijs van de leerling (ID-kaart, paspoort of rijbewijs).
2. En ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor nieuwe leerlingen

Klik voor meer informatie, speciaal voor leerlingen groep 7 en 8.