College Zuid

Op College Zuid dagen we je uit om je mavo, havo, of atheneum diploma te halen. We bereiden je voor op jouw 'later' met een opleiding die bij jou past. Door kennis te maken met andere mensen en culturen, bijvoorbeeld op onze Internationale school of op onze afdeling Tweetalig Onderwijs. Maar ook kun je op College Zuid je sporttalenten ontdekken en ontwikkelen. Niemand staat buiten spel op College Zuid!

Laatste nieuws

Drie leerlingen van College Zuid naar honoursprogramma Universiteit Twente

Een mooie prestatie voor College Zuid: Ellemijnke aan het Rot, Tim Postmus en Ciara Chau (leerlingen in 4VWO) starten vanaf volgend schooljaar alle drie met het Pre-U Honoursprogramma!

Succesvolle themadag Rode Kruis op International School

De leerlingen van de International School Twente (IST) hebben tijdens NL Doet dit jaar ervoor gekozen aandacht te besteden aan een goed doel in de vorm van een themadag.