We houden je ouders regelmatig op de hoogte van je vorderingen en resultaten op school. Al je cijfers staan in Magister, ons leerlingvolgsysteem. Elke vakdocent publiceert zo spoedig mogelijk, na een schriftelijke of mondelinge overhoring of een proefwerk, het resultaat ervan in Magister. Je ziet dit in Magister uitgedrukt in een cijfer Je ouders kunnen je resultaten bekijken met een persoonlijk wachtwoord. Ook de mentor kan deze gegevens lezen. Jouw resultaten worden in drie officiële rapporten bekend gemaakt aan je ouders. Na elk rapport belt de mentor je ouders om in een persoonlijk gesprek de vorderingen te bespreken.

Je wordt bij ons geplaatst in een leerjaar en afdeling overeenkomstig het advies van de basisschool of de bevorderingsresultaten. Het kan voorkomen dat je veel beter presteert dan werd verwacht of dat je resultaten juist tegenvallen. Als je het beter doet, stelt de school voor om eventueel een “hoger niveau” (bijvoorbeeld van havo naar atheneum) te doen. Meestal zal dit bij de bevordering aan het einde van het schooljaar gebeuren.

Het omgekeerde komt ook voor. Het kan zijn dat het niveau toch te hoog gegrepen is. Dan vindt er overplaatsing naar een lager onderwijsniveau plaats. In ieder geval willen we je aan het begin van het derde leerjaar op de juiste plaats hebben. Voor de bevorderingsnormen verwijzen we je naar de overgangsrichtlijnen in de schoolgids.

Programma Toetsing en Afsluiting

In de bovenbouw werk je met een programma Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin wordt precies beschreven welke toetsen afgenomen worden voor het vak met het oog op het eindexamen. Kies het PTA wat voor jou van toepassing is.

PTA mavo 3 seizoen 2018-2019

PTA mavo 4 seizoen 2018-2019

PTA havo 4 seizoen 2018-2019

PTA havo 5 seizoen 2018-2019

PTA vwo 4 seizoen 2018-2019

PTA vwo 5 seizoen 2018-2019

PTA vwo 6 seizoen 2018-2019