Tijdens het schooljaar maak je toetsen, werkstukken of andere opdrachten die leiden tot een cijfer. Al je cijfers staan in Somtoday, ons leerlingvolgsysteem. 
Dit systeem is ook voor ouders toegankelijk. Je kunt steeds inzien hoe je ervoor staat en je mentor helpt je in je leerproces. 
Daarnaast is er twee keer per jaar een driehoeksgesprek. Daarin bespreek je met je ouders en je mentor hoe het met je gaat. Aan het einde van het jaar ontvang je een rapport. 

Informatie over de overgangsregels vind je op het tabblad ‘Onderwijs’ onder het kopje ‘Toetsen en examens’.

Programma Toetsing en Afsluiting

In de bovenbouw werk je met een programma Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin wordt beschreven welke toetsen afgenomen worden voor het vak met het oog op het eindexamen. 

Naast het PTA is er een algemeen examenreglement waarin omschreven is welke regels gelden tijdens het examen.

Je vindt de PTA's en het examenreglement onder het kopje 'Onderwijs', tabblad 'Toetsen en examens' of klik op deze link