Tijdens het schooljaar maak je toetsen, werkstukken of andere opdrachten die leiden tot een cijfer. Al je cijfers staan in Magister, ons leerlingvolgsysteem. Je ouders kunnen je resultaten bekijken met een persoonlijk wachtwoord. Drie keer per jaar wordt een rapport opgemaakt van je resultaten. Dan is er ook gelegenheid voor je ouders om met de mentor te spreken (in een 10-minuten gesprek of middels een telefoontje).

Je wordt bij ons geplaatst in een leerjaar en afdeling overeenkomstig het advies van de basisschool of de bevorderingsresultaten. Het kan voorkomen dat je veel beter presteert dan werd verwacht of dat je resultaten juist tegenvallen. In dat geval gaat de mentor in gesprek met jou en je ouders. Overplaatsing naar een meer passende afdeling vindt in de regel plaats aan het eind van het schooljaar. Meer informatie hierover staat in de schoolgids.

 

Programma Toetsing en Afsluiting

In de bovenbouw werk je met een programma Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin wordt precies beschreven welke toetsen afgenomen worden voor het vak met het oog op het eindexamen. 

Naast het PTA is er een algemeen examenreglement waarin precies omschreven is welke regels gelden tijdens het examen.

Je vindt de PTA's en het examenreglement onder het kopje 'Onderwijs', tabblad 'Toetsen en examens' of klik op deze link