De Leerlingenraad op College Zuid

Om de leerlingen beter te betrekken bij het ontwikkelen van het beleid binnen de school heeft elke locatie een leerlingenraad. De leerlingenraad van College Zuid denkt mee over alles wat er speelt binnen de school vanuit het idee: de school maken wij samen!

De leerlingenraad van College Zuid bestaat uit een groep van ongeveer 12 leerlingen die de leerlingen bij de school probeert te betrekken. Dit doet zij door veel met de leerlingen te praten en samen te vergaderen. Daarnaast is leerlingenraad nauw betrokken bij de solliciatiegesprekken die op de locatie plaatsvinden. Verder is de raad veel bezig om de school leuker en gezelliger te maken. Zo zijn er meerdere picknicktafels op het schoolplein geplaatst zodat de leerlingen beter buiten kunnen zitten en worden er nieuwe sportveldjes geplaatst, zodat de leerlingen in de pauzes en tussenuren samen buiten kunnen spelen/sporten.

Medezeggenschap

Naast de leerlingenraad vinden we het belangrijk om ook leerlingen bij beleidsmatige onderwerpen van de school te betrekken. We hebben het dan over medezeggenschap in de deelraad. Ook daarin zijn leerlingen vertegenwoordigd.