In de eerste weken van het schooljaar maken we samen afspraken. Afspraken om respectvol met elkaar om te gaan en zorgen  voor een plezierige en veilige werkomgeving.

Leefregels

 • We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en gang van zaken
 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving
 • We respecteren de privacy van elkaar, ook op social media
 • We lossen problemen op door erover te praten
 • We staan voor een positieve houding, correct gedrag en nette en verstaanbare taal
 • Wij dragen er zorg voor dat onze school voor iedereen een veilige plek is

Schoolregels

 • Je gaat zorgvuldig om met je eigen en andermans spullen. 
 • Je laat je werkplek netjes achter, afval gaat in de prullenbakken.
 • Je gedraagt je rustig in lokalen, gangen, in de aula en op het schoolplein. De lift mag je alleen gebruiken met toestemming / liftpas.
 • In pauzes en andere vrije momenten verblijf je in de kantine/aula of op het schoolplein.
 • Je mag alleen eten en drinken in de kantine en op het schoolplein.
 • Je plaatst fietsen en bromfietsen/scooters op de aangewezen plaatsen. Op het schoolterrein moet de motor van brom- of motorfiets uitgeschakeld zijn.
 • Je mag niet roken in en rond school, behalve op de aangewezen plaatsen. Leerlingen van eerste en tweede klas mogen in het geheel niet roken.
 • In de lokalen en lesruimtes mag je mobiele telefoons, tablets en andere apparatuur alleen gebruiken als de docent nadrukkelijk toestemming verleent.
 • Vuurwerk, drugs en wapens zijn te allen tijde verboden.
 • Je maakt niet zonder uitdrukkelijke toestemming in school en op het schoolterrein foto’s of filmpjes. Verspreiden van materiaal dat zonder toestemming is verkregen is strafbaar. Bij geconstateerd misbruik neemt de school passende maatregelen.
 • Je houdt je rekening met het wettelijk vastgelegde beeld-, citaat,- en auteursrecht en publiceert niet zonder toestemming van de maker andermans werk.