ISTwente (International School Twente) biedt zowel basisonderwijs aan op de Prinseschool (onderdeel van Consent), als Voortgezet Onderwijs in het gebouw van College Zuid van het Stedelijk Lyceum. ISTwente  secondary opende haar deuren in 2011 en is er voor internationale leerlingen die zich min of meer tijdelijk in Nederland vestigen en voor Nederlandse leerlingen die in het buitenland hebben gewoond en terugkeren naar Nederland, dan wel zichzelf voorbereiden op een vertrek naar het buitenland.

Onderwijs op ISTwente

ISTwente volgt het Cambridge International Secondary Curriculum voor leerlingen in jaar 7 tot en met 11. Ook is ISTwente sinds april 2017 een geautoriseerde IB (International Baccalaureate) World School. Het IB biedt vier onderwijsprogramma’s aan die nauw op elkaar aansluiten en internationaal zijn uitgerold bij ruim 4.000 scholen. Het grote voordeel hiervan is dat kinderen die verhuizen naar een ander land makkelijk kunnen switchen tussen deze verschillende IB World Schools. Inhoudelijk zijn de IB programma’s eigentijds, worden continu doorontwikkeld en bereiden kinderen voor op de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Vanaf schooljaar 2017/2018 zal ISTwente het International Baccalaureate Diploma Programma (IB DP) aanbieden; het laatste onderdeel van de vier programma’s met een duur van twee jaar. Het IB DP zal gedoceerd worden aan jaar 12 en 13 waarbij de huidige A-levels van het Cambridge International Secondary Curriculum geleidelijk aan zullen worden uitgefaseerd.

Beide onderwijsprogramma’s worden wereldwijd gedoceerd en zowel het IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) als het diploma van het IB DP worden internationaal erkend. Ook leerlingen van de bovenbouw VWO zijn dan van harte welkom om deel te nemen aan dit programma.

Samenwerking met College Zuid

Het kiezen voor College Zuid als locatie voor ISTwente is een logische stap met het oog op het Tweetalig Onderwijs (TTO) dat sinds 1992 wordt aangeboden aan de onderbouw. Sinds drie jaar wordt dit ook in de bovenbouw op deze locatie van Het Stedelijk Lyceum aangeboden. Nu het IB DP door ISTwente wordt gerealiseerd zal de samenwerking met het TTO van College Zuid geïntensiveerd worden. Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat namelijk toe dat Nederlandse leerlingen met de ambitie om aan een internationale hogeschool of Universiteit verder te studeren, na 4 VWO kunnen kiezen voor een opleiding in het IB DP van ISTwente. Het behaalde diploma biedt namelijk toegang tot een groot aantal internationale hogescholen en universiteiten, waaronder de topuniversiteiten van Engeland en de Verenigde Staten.

Meer weten?

Wil je meer weten over ISTwente? Neem dan een kijkje op www.istwente.org.