Bij ons op school is werken aan kwaliteit onderdeel van de dagelijkse praktijk. We willen het beste uit leerlingen halen, zowel in als buiten de school, nu en in de toekomst. Het gaat daarbij naar onze mening vooral om de kwaliteit van het lesgeven, professionele medewerkers en de organisatie van het onderwijs.

De inspectie heeft in het kader van het toezicht op de onderwijskwaliteit op dinsdag 27 november 2018 een inspectie onderzoek uitgevoerd naar de mavo (theoretische leerweg) op onze school. Aanleiding voor het bezoek waren o.a. de tegenvallende eindexamenresultaten. Voor de havo en het vwo was geen inspectiebezoek. Deze twee afdelingen hebben in 2017 het basisarrangement gekregen en zullen deze ook behouden.

Op de mavo-afdeling heeft de inspectie een aantal tekortkomingen geconstateerd en de mavo afdeling het predicaat ‘zeer zwak’ gegeven. De inspectie oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs op de mavo onvoldoende is. Vanaf november 2018 zijn er verbeteracties ingezet voor de gehele school. 

Ingezette verbeteracties:

  • We hebben bijlessen georganiseerd voor leerlingen die dit nodig hebben.

  • We hebben duidelijke regels opgesteld hoe we met elkaar om willen gaan en controleren ook op de handhaving van deze regels. Op die manier willen we bevorderen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school en dat ze gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen (sociale veiligheid).

  • We hebben een teamleider interne organisatie aangesteld die o.a. de opdracht heeft om administratieve processen en roosters te verbeteren.

  • We hebben maatregelen genomen om lesuitval te voorkomen.

Naast deze maatregelen zullen er dan ook de komende tijd meer volgen. Deze maatregelen zullen we niet alleen met de schoolleiding bespreken, maar ook met docenten, leerlingen en ouders. We zullen de leerlingen (leerlingenraad), de ouders (ouderraad en ouderklankbordgroepen) vragen met ons mee te denken, zodat we weten hoe zij de school ervaren en welke suggesties zij hebben.

Locatieplan

Elk jaar maken we een locatieplan waarin we beschrijven wat we willen verbeteren. In de docententeams worden hierover afspraken gemaakt. Wat onder kwaliteit wordt verstaan, is voor iedereen anders. Daarom vragen we leerlingen en hun ouders elk jaar wat ze van de docent voor de klas, de zorg, de sfeer in de school en de communicatie vinden. Zo kunnen we het onderwijs continu blijven verbeteren.

Toetsplan

Wij hebben een toetsingsbeleid opgesteld. Het doel van dit toetsplan is om de kwaliteit van de toetsen en de becijfering te bewaken, te controleren en zonodig te verbeteren. We willen daarmee waarborgen dat de toetsen op de juiste manier het onderwijsproces van de leerlingen ondersteunen en leerlingen goed voorbereiden op het school- en centraal examen. Klik hier voor het toetsplan

Scholenvenster

Belangrijke gegevens over de school, schoolbeleid, resultaten en financiële gegevens kun je vinden op scholenopdekaart.