Met een mavo-advies kom je in de onderbouw in een mavo/havo brugklas. Samen met jou kijken we welk niveau echt bij je past. Na leerjaar 2 stroom je door naar mavo of havo.

Vast rooster
In de onderbouw ga je iedere dag van 8.15 uur tot 14.15 uur naar school en heb je geen tussenuren.  Dit betekent dat je iedere dag zeven lessen volgt. 

Kernvakken
Binnen het gevarieerde lesrooster is veel aandacht voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en Duits. In klas 1 krijg je deze vakken zelfs vijf lesuren per week. Zo leg je een basis voor de andere vakken en vergroot je je kansen op school.

Tweetalig onderwijs
Je kunt op de mavo kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO). Hierbij heb je minstens 50% van de vakken in het Engels. Wil je meer weten over de voordelen van TTO kijk dan bij het tabblad hiernaast.

Studieruimte
Centraal in het gebouw vind je een studieplein. Mocht het voorkomen dat een docent uitvalt dan ga je op het studieplein met weekplanners verder met je studie. Op het studieplein zijn docenten aanwezig om je hierbij te begeleiden. Het onderwijs gaat op College Zuid dus altijd door. Tot 16.00 uur zijn op het studieplein vakdocenten aanwezig om je te helpen als je vragen hebt over de lesstof.

Begeleiding
Je krijgt vanaf dag 1 een mentor die je persoonlijk begeleidt. In driehoeksgesprekken vertel je regelmatig aan je ouders en je mentor waar jij op school mee bezig bent en waar jouw sterke punten liggen. Maar het gaat natuurlijk ook over je leerpunten. Doordat je deze gesprekken in mentorlessen samen met je mentor en je klasgenoten voorbereidt, begrijp je steeds beter wat je moet doen om goede resultaten te halen op school.

Extra aandacht
Soms heeft een leerling extra aandacht nodig door bijzondere omstandigheden. Lees daar meer over bij het tabblad ondersteuning.

Keuzebegeleiding
Tijdens je havo-jaren maakt je geregeld keuzes, bijvoorbeeld voor je profiel, je vakkenpakket of je vervolgopleiding. Je mentor en je decaan begeleiden je hierbij. Er zijn algemene voorlichtingen voor jou en je ouders. Verder werk je met een speciaal keuzebegeleidingsprogramma en bezoek je open dagen van vervolgopleidingen.


Maatschappelijke stage
In het derde leerjaar loop je een maatschappelijke stage. Zo maak je kennis met de maatschappij.

Vervolgopleiding
Heb je je mavo diploma op zak, dan kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of naar de havo.