Lees hier meer over:

  • de overgangsregels en de regelingen voor opstroom en afstroom in de onderbouw (vanaf 1 oktober) en over
  • het PTA en de examenreglementen voor de bovenbouw.

 

Onderbouw

 

Vanaf 1 oktober vind je hier de overgangsregels en de regelingen met betrekking tot opstroom en afstroom in de onderbouw.

Bovenbouw: Programma van Toetsing en Afsluiting per cohort

Het programma voor toetsing en afsluiting begint, als jij start in de bovenbouw. Begin jij in september 2019 met de bovenbouw mavo, dan is voor jou het 'PTA mavo cohort 2019-2021' van toepassing. Je vindt daarin welke toetsen je in de derde klas moet maken die meetellen voor het examen (2019-2020), en welke toetsen je maakt in je eindexamenjaar (2020-2021). 
Kies hieronder eerst de afdeling waarin je zit (mavo, havo of vwo), bedenk dan in welk jaar je startte met de bovenbouw en kies zo het cohort dat voor jou geldt.

Let op: vanwege de coronamaatregelen zijn er wijzigingen in het PTA. De leerlingen ontvangen hier meer informatie over bij de start van het schooljaar 2020-2021.

PTA mavo cohort 2018-2020
PTA mavo cohort 2019-2021

PTA havo cohort 2018-2020
PTA havo cohort 2019-2021

PTA vwo cohort 2017-2020
PTA vwo cohort 2018-2021
PTA vwo cohort 2019-2022

 

 

Examenreglementen

In het examenreglement staat welke regels gelden voor de examens. Je vindt er het antwoord op vragen als: Wat mag wel of niet tijdens een examen? of: Wat moet je doen als je ziek bent?

Kies het reglement dat voor jou van toepassing is:

Examenreglement mavo 1 oktober 2019 - 1 oktober 2020

Examenreglement havo/vwo 1 oktober 2019 - 1 oktober 2020

Errata PTA

1 april 2020

Vanwege de coronacrisis zijn er wijzigingen in het PTA. Voor de duidelijkheid: het betreft aanpassingen in het PTA voor die leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 in de eindexamenklas zitten.

Errata PTA mavo 4

Errata PTA havo 5

Errata PTA vwo 6

E. Notkamp, examensecretaris

 

27 februari 2020

Er is een wijziging in het PTA Duits voor 4M, cluster 2, zie de link hieronder.

Erratum PTA Duits mavo 4, cohort 2018-2020, cluster 2.

E. Notkamp, examensecretaris

 

20 januari 2020

Bij het PTA Nederlands voor mavo 3 en mavo 4 is de nummering aangepast.

Brief nummering PTA Nederlands mavo, cohort 2019-2020
Brief nummering PTA Nederlands mavo, cohort 2018-2020

E. Notkamp, examensecretaris

 

17 december 2019

Vanwege het gebruik van een nieuwe lesmethode (Systematische Natuurkunde) met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een wijziging in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het vak natuurkunde. De stof is inhoudelijk hetzelfde, maar is op een andere manier verspreid over de schoolexamenonderdelen. 

Het gewijzigde PTA natuurkunde vindt u in bijgevoegd erratum. Het complete PTA is eerder op deze pagina te vinden.

Erratum natuurkunde bij het PTA VWO, cohort 2017-2020
Erratum natuurkunde bij het PTA VWO, cohort 2018-2021
Erratum natuurkunde bij het PTA VWO, cohort 2019-2022
Erratum natuurkunde bij het PTA HAVO, cohort 2018-2020
Erratum natuurkunde bij het PTA HAVO, cohort 2019-2021

E. Notkamp, examensecretaris

 

17 december 2019

Er is een wijziging in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het vak NaSk2. De reden voor de wijziging is dat er twee onderdelen niet waren genoemd in de eindberekening in 4 MAVO. Deze onderdelen stonden wel vermeld in de tabel. Ze zijn nu aan de eindberekening toegevoegd. 

Het gewijzigde PTA Nask2 vindt u in bijgevoegd erratum. Het complete PTA is eerder op deze pagina te vinden.

Erratum Nask2 bij het PTA MAVO, cohort 2018-2020

E. Assink, examensecretaris

In het examenreglement staat welke regels gelden voor de examens. Je vindt er het antwoord op vragen als: Wat mag wel of niet tijdens een examen? of: Wat moet je doen als je ziek bent?

Kies het reglement dat voor jou van toepassing is:

Examenreglement mavo 1 oktober 2019 - 1 oktober 2020

Examenreglement havo/vwo 1 oktober 2019 - 1 oktober 2020