De opleiding vwo duurt zes jaar en bereidt je voor op een vervolgstudie op een hogeschool (HBO) of universiteit. 

Brugklas

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Om je hierbij te helpen organiseren wij aan het begin van het schooljaar Klassedeal. Daarin maak je kennis met je klasgenoten en mentor. Je krijgt uitleg over het lesrooster, het werken in de digitale leeromgeving het invullen van je agenda en allerlei andere praktische zaken. Je mentor helpt je vertrouwd te raken met de gang van zaken en blijft aanspreekpunt voor jou en je ouders. Voor een aantal leerlingen zal in de loop van het jaar duidelijk worden op welk niveau je verder gaat leren. De mentor zal dit proces begeleiden.

Klas 2 en 3

In klas 2 en 3 volg je het lesprogramma. We werken met combinatieklassen havo-vwo om voldoende ruimte aan leerlingen te bieden om zich te ontwikkelen. In combinatieklassen krijg je boeken en toetsen op je eigen niveau. In de loop van het derde leerjaar kies je je eigen profiel. De mentor en decaan begeleiden je daarbij. Je kunt kiezen uit de profielen:

  • Natuur en Techniek (NT)

  • Natuur en Gezondheid (NG)

  • Economie en Maatschappij (EM)

  • Cultuur en Maatschappij (CM)

Junior TTO klas 1 - 3

Op het TTO is minstens 50 % van de lessen in het Engels. Je gebruikt Engelstalige lesmethodes en op de afdeling spreek je Engels. In het tweede leerjaar heb je uitwisseling met TTO-scholen in Duitsland en in het derde jaar ga je naar Engeland. Het derde jaar TTO sluit je af met het Cambridge Checkpoints examen. Het TTO-junior certificaat van het Nuffic geeft je een goede basis om in de bovenbouw verder te gaan met English Language op de havo of met TTO-senior in bovenbouw vwo.

Klas 4 en 5

Je volgt de vakken die je aan het eind van de derde klas gekozen hebt. Dit zijn algemene vakken en vakken die passen bij je gekozen profiel. Daarom krijg je vanaf leerjaar 4 een persoonlijk rooster. Ook begint de voorbereiding op je eindexamen. Je start met schoolexamens die meetellen voor het eindexamenjaar.

Klas 6

In klas 6 zijn er drie schoolexamenweken, waarvan de resultaten meetellen voor het uiteindelijke schoolexamencijfer. Daarnaast maak je je profielwerkstuk en aan  het eind van het schooljaar volgt het landelijk Centraal Schriftelijk Eindexamen.

Senior TTO klas 4 - 6

Leerlingen TTO-vwo volgen 25 % van de lessen in het Engels, werken aan hun IB-certificaat en gaan in de vijfde klas op uitwisseling. Het profielwerkstuk is in het Engels.
In het zesde jaar doen leerlingen TTO-havo IB-examen voor English Language (C1/C2).

Maatschappelijke stage

In het derde leerjaar doe je je maatschappelijke stage (MaS). Daarin besteedt elke leerling 30 uur aan vrijwilligerswerk. De organisatie van je maatschappelijke stage loopt via de decaan. Deze stage is een handelingsdeel en moet je aan het eind van het derde leerjaar volledig en voldoende hebben afgerond.