Digitale communicatie

Veel communicatie met de ouders van onze leerlingen verloopt via de mail. Je kunt dan denken aan uitnodigingen voor ouderavonden, nieuwsbrieven of facturen. Het is dus van groot belang dat het juiste e-mailadres bij onze administratie bekend is. 

Regelmatig verstuurt de school nieuwsbrieven aan ouder(s)/verzorger(s). Hierin geven wij verslag van activiteiten en projecten of laten we medewerkers aan het woord.