College Zuid vindt het contact met ouders belangrijk. Dat organiseren vanaf het moment dat uw zoon of dochter bij ons op school komt. Ouders met kinderen in het eerste leerjaar worden aan het begin van het schoolseizoen door de mentor uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Ouderavond

In de loop van het schooljaar nodigen wij ouders van alle leerjaren uit voor ouderavonden. Op deze avonden geven we informatie over de gang van zaken in het betreffende leerjaar. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het vakkenpakket en het profiel of de studie- en beroepskeuzebegeleiding. Ouders ontmoeten in de regel de mentor en vaak ook de teamleider en decaan of, in de bovenbouw, de examensecretaris. Op deze avonden worden ook de klassensituatie en -sfeer besproken. Natuurlijk is er daarnaast gelegenheid in gesprek te komen met ouders van klasgenoten van eigen zoon of dochter.

Driehoeksgesprekken

Twee keer per jaar nodigen we u uit voor een driehoeksgesprek. Dit is een gesprek tussen uw kind, u en de mentor. Uw zoon of dochter vertelt daarin hoe het gaat op school. Daarbij is er aandacht voor het welbevinden en voor de resultaten. Uw zoon of dochter bereidt dit gesprek samen met de mentor voor. 

Vragen of klachten?

Met vragen kunnen ouders altijd terecht bij medewerkers op school (via e-mail of telefoon). Zo nodig kan een bezoekafspraak gemaakt worden. We gaan ervan uit dat ouders zich in eerste instantie richten tot de mentor van hun kind. Mochten ouders er niet uitkomen met de mentor dan kunnen zij zich richten tot de teamleider, of in laatste instantie, de directeur.