Kennismaking

Ouders met kinderen in het eerste leerjaar worden aan het begin van het schooljaar door de mentor uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Ouderavond

Ieder schooljaar nodigen wij ouders uit voor ouderavonden. Op deze avonden geven we informatie over de gang van zaken in het betreffende leerjaar. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het vakkenpakket en het profiel of de studie- en beroepskeuzebegeleiding. Ouders ontmoeten in de regel de mentor en vaak ook de teamleider en decaan of, in de bovenbouw, de examensecretaris. Op deze avonden wordt ook de klassensituatie en -sfeer besproken. Natuurlijk is er ook gelegenheid in gesprek te komen met ouders van klasgenoten van eigen zoon of dochter.

Rapportgesprekken

Rond het eerste en tweede rapport krijgen ouders een uitnodiging voor een 10-minuten gesprek met de mentor en zo nodig (naar keuze) met een vakdocent. In het gesprek kunnen de resultaten of eventuele bijzondere besproken worden.

Vragen of klachten?

Met vragen kunnen ouders altijd terecht bij medewerkers op school (via e-mail of telefoon). Zo nodig kan een bezoekafspraak gemaakt worden. We gaan ervan uit dat ouders zich in eerste instantie richten tot de mentor van hun kind. Mochten ouders er niet uitkomen met de mentor dan kunnen zij zich richten tot de teamleider, of in laatste instantie, de directeur.