Kennismaking

Ouders met kinderen in het eerste leerjaar worden aan het begin van het schooljaar door de mentor uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Ouderavond

Ieder schooljaar nodigen wij ouders uit voor informatieve ouderavonden. Dan wordt de gang van zaken op school besproken, er wordt informatie gegeven over de opleiding, vakkenpakket-, studie- en beroepskeuzebegeleiding. Ook maak je als ouder dan kennis met de mentor, teamleider en decaan. Op deze avonden kun je de klassensituatie en -sfeer bespreken. Ook bestaat de mogelijkheid voor persoonlijk contact.

Rapportgesprekken

Bij het eerste en tweede rapport bellen de mentoren de ouders om persoonlijk het rapport en de bevindingen van de docentenvergadering te bespreken. Opmerkingen en vragen worden in een kort persoonlijk gesprek uitgewisseld. Na elk rapport nodigen we ouders uit voor een gesprek met de lesgevende docenten (maximaal 3) over resultaten of over eventuele bijzondere omstandigheden.

Vragen of klachten?

Mochten er vragen leven of klachten zijn; je bent altijd van harte welkom om op afspraak (via e-mail of telefoon) medewerkers van de school te spreken. We gaan ervan uit dat ouders zich in eerste instantie richten tot de mentor van hun kind. Mochten ouders er niet uitkomen met de mentor dan kunnen zij zich richten tot de teamleider, of in laatste instantie, de rector.