Inspraak en ouderparticipatie is op College Zuid op veel manieren mogelijk. Meedenken en meebeslissen voor de hele school kan in de medezeggenschapsraad (GMR) van Het Stedelijk Lyceum of als lid van de deelraad (MR) of klankbordgroep van College Zuid. 

Ook als helpende hand bij klasactiviteiten of als gastspreker zien wij ouders graag op school. Samen willen we het onderwijs aan kinderen zo goed mogelijk laten verlopen. Daarover gaan we graag en regelmatig in gesprek met onze ouders.

Medezeggenschap

Medezeggenschap bij Het Stedelijk Lyceum vinden wij belangrijk en van betekenis om ons onderwijs verder te brengen. Het Stedelijk Lyceum heeft een centrale gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft College Zuid een eigen deelraad.

Wij vinden medezeggenschap erg belangrijk. De directie van College Zuid staat open voor vernieuwing. Dit doen we door ouders, leerlingen, medewerkers bij onze besluitvorming te betrekken. De deelraad bestaat uit vier medewerkers van College Zuid, twee ouders en twee leerlingen.

Klankbordgroep

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de school. Daarom heeft iedere afdeling binnen de school een klankbordgroep. Afgevaardigden van de ouders uit elke klas spreken regelmatig met de teamleider en docenten van het team over zaken die zij van belangrijk vinden. Tijdens de eerste algemene ouderavond van het nieuwe schooljaar kunnen ouders zich opgeven voor deze ouderklankbordgroep. Contact over de klankbordgroep verloopt via de teamleider.

Leerlingenraad

Op College Zuid hebben we een actieve leerlingenraad. Onder het motto: 'de school maken wij samen!', denken zij mee over alles wat er speelt op school.