Ziekmelden

Als een leerling door ziekte niet op school kan komen, meldt de ouder/verzorger dat vóór 08:00 uur ‘s ochtends. Ziekmelden van een leerling gebeurt telefonisch via (053) 482 11 00. 

Wanneer een leerling tijdens de lesdag ziek wordt en naar huis wil, meldt hij/zij zich bij de frontoffice. De frontoffice medewerker neemt contact op met ouder(s)/verzorger(s) voordat een leerling naar huis mag. Bij thuiskomst bellen ouder(s)/verzorger(s) het centrale nummer van school ((053) 4821100) om te bevestigen. Een ziekmelding geldt voor één dag en moet dus elke dag opnieuw gebeuren

Absentie

Bij absentie van leerlingen stellen de ouder(s)/verzorger(s) de school hiervan van tevoren in kennis. U kunt hiervoor mailen naar verzuim.czu@hetstedelijk.nl, met als onderwerp de reden voor verlof en de naam van uw kind (bijvoorbeeld: huisarts afspraak, Jan Janssen). U kunt ook het formulier verlofaanvraag invullen. Het formulier is te verkrijgen bij de frontoffice of in deze link. De frontoffice verwerkt het in somtoday en bij vragen wordt er contact opgenomen.

Als een leerling veelvuldig absent is, wordt er contact opgenomen met de ouders. De school is verplicht herhaaldelijk verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De school hanteert hiervoor de regionale verzuimkaart Twente.

Vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden

Wanneer u voor uw kind(eren) buiten de reguliere vrije dagen verlof wil aanvragen voor een verhuizing, een huwelijk, ziekte, overlijden en/of viering dan dient u dit bij de teamleider aan te vragen. U kunt hiervoor onderstaand formulier gebruiken. Het formulier is ook te verkrijgen bij de frontoffice van school. Uw kind kan het formulier inleveren bij de desbetreffende teamleider.

Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden

Vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie

Wanneer u voor uw kind(eren) buiten de reguliere vakanties om verlof wil aanvragen, dan dient u dit bij de teamleider op school aan te vragen. U kunt hiervoor onderstaand formulier gebruiken. Het formulier is ook te verkrijgen bij de frontoffice van school. Uw kind kan het formulier inleveren bij de desbetreffende teamleider.

Formulier vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie