Op De Stedelijke Mavo doen we er alles aan om een veilige leeromgeving te creëren en in stand te houden. We gaan op een vriendelijke en beleefde manier met elkaar om. Problemen lossen we op door erover te praten. Pesten en geweld worden niet getolereerd. We werken dan ook met een antipestprotocol, dat iedere leerling ondertekent. Met eigendommen van de andere leerlingen, de medewerkers en van de school gaan we zorgvuldig om. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade. De school is van ons allemaal. Dit betekent dat het belangrijk is een schoon en gezellig gebouw te hebben.

We hanteren in en om de school een aantal regels:

  • In en om de school wordt niet gerookt;
  • Eten en drinken mag slechts in de hal/kantine of buiten;
  • Mobiele telefoon gebruik je uitsluitend buiten lestijd;
  • Je komt alleen in de fietsenstalling om je fiets weg te zetten of op te halen.