Voor de leerjaar 3 geldt het volgende PTA

voor leerjaar 4 geldt het volgende  PTA 

en examenreglement geldt voor beide leerjaren.

Informatie met betrekking tot het Centraal Examen 2020

Voor de leerlingen en hun ouders zullen we ter zijner tijd een informatieboekje  maken voor het Centraal Examen.