Tienercollege Florès

Tienercollege Florès is een samenwerking tussen Het Stedelijk en basisschool La Res en is gehuisvest aan de Dotterbloemstraat 75. Tienercollege Florès is een zogenaamde 10-14 locatie. Hiermee wordt bedoeld dat deze bestemd is voor 10 tot 14 jarigen. Het betreft groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. 

Waarom een tienercollege?
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is best groot. Voor sommige leerlingen is het beter de definitieve keus uit te stellen. Op die manier krijgt de school een beter beeld welke niveau bij de leerling past.

Wat betekent dit in de praktijk?
Belangrijke kenmerken van tienercollege Florès zijn:

  • Persoonlijke doorlopende leerlijn van de basisschool naar het voortgezet onderwijs;
  • Kleine locatie met persoonlijke aandacht waar iedereen elkaar kent;
  • Het team bestaat uit leerkrachten van de basisschool en docenten van het voortgezet onderwijs;
  • De leerling kan verschillende vakken op verschillende niveaus volgen;
  • Het uiteindelijke advies wordt halverwege het tweede jaar voortgezet onderwijs gegeven in plaats van halverwege groep 8;
  • Veel aandacht voor individuele coachgesprekken en het ‘leren leren’. 

Voor wie is Tienercollege Florès bedoeld?
Tienercollege Florès is in ieder geval bedoeld voor de leerlingen van basisschool La Res. Daarnaast zijn er ieder jaar plekken voor leerlingen van andere scholen. Er wordt leerstof aangeboden van vmbo-b/k tot en met havo/vwo niveau. Tienercollege Florès is een locatie waar we intensief samenwerken en afstemmen tussen leerling, mentor en ouders. Dit maakt dat leerlingen een weloverwogen, passende keuze maken voor vervolgonderwijs. Het uiteindelijk doel daarbij is dat leerlingen het maximale uit zichzelf hebben weten te halen!

Laatste nieuws