Wil je weten hoe het er op een gewone schooldag aan toe gaat op Het Stedelijk Lyceum? Kom dan naar onze doedagen. Deze worden jaarlijks in november georganiseerd. Je komt dan samen met je klasgenootjes en meester of juf een ochtend of middag proeflessen bijwonen. Jouw meester of juf kan jouw klas hiervoor aanmelden.

Data doedagen

In de eerste week van oktober 2020 ontvangt jouw juf of meester een nieuwsbrief met informatie over de aanmelding voor de doedagen en hoe jouw school zich daarvoor aan kan melden. De doedagen waren nog maar net van start gegaan,of we moesten al weer besluiten om ze tijdelijk stop te zetten vanwege verscherpte coronamaatregelen. We hopen dat we in januari alsnog veel groep 8 leerlingen welkom kunnen heten voor de doedagen. We houden je op de hoogte!

Maar we hebben wel een heel mooi alternatief bedacht #watkanwel!

Hieronder een overzicht:

  • Het Stedelijk Vakcollege: online techniekles voor maken van automatische bibberborstel
  • Innova: online biologieles met eetbare insecten (lespakketjes worden op de school bezorgd en de les wordt online op afstand verzorgd).
  • Vakschool Het Diekman: vogelhuisjes challenge waarbij groep 8 leerlingen een online les krijgen in het maken van een vogelhuisje
  • Kottenpark: een virtuele tour met opdrachtjes voor groep 8 
  • College Zuid: Digitale les en masterclasses Tweetalig Onderwijs (TTO) 
  • De Stedelijke Mavo: miniles circustalenturen

Jouw meester of juf heeft hier eind november meer informatie over ontvangen. Vraag ernaar bij jou op school!

Verwacht jij dat je een PrO advies krijgt (advies voor praktijkonderwijs) en wil je een dagje meelopen? Geef dit dan aanbij je meester of juf. Zij kunnen jou aanmelden door contact op te nemen via vakschoolhetdiekman@hetstedelijk.nl.

Dagje meedraaien?

We zien jou en je klasgenoten graag op onze Doedagen. Jouw meester of juf contact kan ook altijd even contact opnemen met de school om een doedag op een van onze scholen in te plannen. Dit kan via Stef Heurman, sheurman@hetstedelijk.nl