Wanneer je als leerling binnen de basisberoepsgerichte leerweg moeite hebt met het reguliere programma, biedt Het Stedelijk Vakcollege het leerwerktraject. Het leerwerktraject bevat veel praktijk en een klein deel theorie, waarbij we inspelen op jouw mogelijkheden en interesses. Als je het leerwerktraject succesvol afrondt, ontvang je een vmbo-BBL-diploma, waarmee je kunt doorstromen naar een mbo-niveau 2-opleiding in dezelfde sector. Ook kun je dan geplaatst worden in de entree-opleiding van het mbo.