Het Stedelijk Innova

Bij ons op school is onderwijs gericht op jouw functioneren. Hierdoor ga je gemotiveerd naar school. Dat draagt bij aan betere studieresultaten. We stimuleren jouw persoonlijke ontwikkeling. Gepersonaliseerd leren noemen we dat op Het Stedelijk Innova. Maar wat is dat nou?

In het kort betekent dit dat:

 • wij kijken naar wat jij nodig hebt op vakinhoud
 • je vakken op verschillende niveaus mag volgen
 • je zoveel mogelijk werk op school maakt
 • je verantwoordelijkheid leert nemen voor je eigen leerproces
 • je samen met je coach je doelen stelt
 • je wekelijks een gesprek met je coach hebt
 • je je ouders kunt meenemen naar coachingsgesprekken
 • je een gedegen planning leert maken
 • je verschillende leerstrategieën leert toepassen
 • je leert reflecteren op je eigen ontwikkeling
 • er geen lesuitval is.

Hoe doe ik dit? Wanneer doe ik dit? Met wie doe ik dit en op welke manier doe ik dit? Bij het maken van al deze keuzes en je planning krijg je begeleiding van een coach. Deze coach stelt je vragen of reikt suggesties aan, die zorgen dat jij steeds beter in staat bent om zelf verantwoordelijk te leren. Je krijgt instructies voor de hele week en je kunt deze instructie verwerken op een domein onder begeleiding van een docent. Je werk maak je op een domein. Je vindt hier alle materialen die je nodig hebt en is er een vakdocent die je om hulp of uitleg kunt vragen. Je werkt op je eigen Chromebook en je kunt alle opdrachten tijdens de lessen maken. Er is dus weinig huiswerk!

 • Hoge leerresultaten
 • Veilige schoolomgeving
 • Een coach in plaats van een mentor
 • Mobielvrije school

 

Laatste nieuws

“De toekomst” zit voortaan bij wethouder Harmjan Vedder aan tafel

Op donderdag 5 oktober waren er leerlingen van diverse locaties bij wethouder Harmjan Vedder. 8 leerlingen overhandigden een “toekomststoel” aan de wethouder van onderwijs

Artikel in Huis aan Huis bovenbouw havo Innova

Vanaf het schooljaar 2022-2023 gaat Innova ook bovenbouw havo aanbieden!