Bij ons op school is onderwijs gericht op jouw functioneren. Hierdoor ga je gemotiveerd naar school. Dat draagt bij aan betere studieresultaten. We stimuleren jouw persoonlijke ontwikkeling. Gepersonaliseerd leren noemen we dat op Innova. Maar wat is dat nou?

In het kort betekent dit dat:

 • wij kijken naar wat jij nodig hebt op vakinhoud
 • je vakken op verschillende niveaus mag volgen
 • je zoveel mogelijk werk op school maakt
 • je verantwoordelijkheid leert nemen voor je eigen leerproces
 • je samen met je coach je doelen stelt
 • je wekelijks een gesprek met je coach hebt
 • je je ouders kunt meenemen naar coachingsgesprekken
 • je een gedegen planning leert maken
 • je verschillende leerstrategieën leert toepassen
 • je leert reflecteren op je eigen ontwikkeling
 • er geen lesuitval is.

Waarom koos Belicia voor Innova?