Bij ons op school is onderwijs gericht op jouw functioneren. Hierdoor ga je gemotiveerd naar school. Dat draagt bij aan betere studieresultaten. We stimuleren jouw persoonlijke ontwikkeling. Gepersonaliseerd leren noemen we dat op Innova. Maar wat is dat nou?

In het kort betekent dit dat:

 • wij kijken naar wat jij nodig hebt op vakinhoud
 • je vakken op verschillende niveaus mag volgen
 • je zoveel mogelijk werk op school maakt
 • je verantwoordelijkheid leert nemen voor je eigen leerproces
 • je samen met je coach je doelen stelt
 • je wekelijks een gesprek met je coach hebt
 • je je ouders kunt meenemen naar coachingsgesprekken
 • je een gedegen planning leert maken
 • je verschillende leerstrategieën leert toepassen
 • je leert reflecteren op je eigen ontwikkeling
 • er geen lesuitval is.

Hoe doe ik dit? Wanneer doe ik dit? Met wie doe ik dit en op welke manier doe ik dit? Bij het maken van al deze keuzes en je planning krijg je begeleiding van een coach. Deze coach stelt je vragen of reikt suggesties aan, die zorgen dat jij steeds beter in staat bent om zelf verantwoordelijk te leren.

Naast de basisinstructies krijg je bij ons op school vakworkshops. Tijdens deze vakworkshops is er altijd een vakdocent aanwezig die jou ondersteunt bij al jouw vragen. Heb je extra instructie nodig of wil je graag zelfstandig aan het werk, dan is daar ruimte voor. Je werkt op je eigen Chromebook en je kunt alle opdrachten tijdens de lessen maken. Er is dus weinig huiswerk!

In het kort

 • Hoge leerresultaten
 • Veilige schoolomgeving
 • Een coach in plaats van een mentor
 • Kunstklas Theater of Vooropleiding Dans op Kottenpark combineren met school