Cijfers

Op Innova gaat het er om dat je kunt aantonen wat je hebt geleerd. Je  moet de kennis kunnen toepassen. Dat laat je zien in je vaardigheden en houding.

De kennis en vaardigheden worden per vak, project of gebeurtenis beoordeeld. De eisen en beoordelingscriteria geven we duidelijk aan en waar mogelijk zul je een keuze kunnen maken uit verschillende afsluitingsmogelijkheden.

Een onderwerp kan alleen afgesloten worden als je hebt aangetoond het voldoende te beheersen. 

Rapportages

Het jaar is opgedeeld in trimesters. Voor schooljaar 2016-2017 is deze indeling als volgt:

  • Start trimester 1: 28-08-2016
  • Start trimester 2: 12-12-2016
  • Start trimester 3: 03-04-2017

Je voert met je eigen coach gesprekken over je ontwikkeling, maar in de dagelijkse praktijk worden vele verschillende activiteiten met diverse collega’s en medeleerlingen ondernomen en geëvalueerd. Om zicht te blijven houden op jouw totale ontwikkeling, organiseren we besprekingen waarbij het gehele team betrokken is. Oudergesprekken vinden enkele keren per jaar plaats. De leerling leidt dit gesprek en de coach is hierbij aanwezig.

Overgangsrichtlijnen en PTA's

Je wordt bij ons geplaatst in een leerjaar en afdeling overeenkomstig het advies van de basisschool of de bevorderingsresultaten. Het kan voorkomen dat je veel beter presteert dan werd verwacht of dat je resultaten juist tegenvallen. Meestal zal dit bij de bevordering aan het einde van het schooljaar gebeuren.

Het omgekeerde komt ook voor. Het kan zijn dat het niveau toch te hoog gegrepen is. Dan vindt er overplaatsing naar een lager onderwijsniveau plaats. In ieder geval willen we je aan het begin van het derde leerjaar op de juiste plaats hebben.

De PTA's kun je vinden onder het menu 'onderwijs' en vervolgens 'toetsen en examens'