Op Innova ga je elke dag naar school van 8:30 tot 14:45 uur. Ons lesrooster ziet er wat anders uit dan die van de meeste scholen. Dat past nu eenmaal bij ons onderwijs!
 

Voorbeeld rooster

Leerplein 
Op een leerplein kan de leerling onder begeleiding van de vakdocent werken aan opdrachten, instructie volgen, samenwerken en praktische opdrachten doen. De leerling bespreekt met de coach en de vakdocent de frequentie waarin hij een leerplein bezoekt. Zo kan de leerling extra hulp krijgen bij vakken waar dat nodig is. De instructielessen zijn voor een deel verplicht. Het is voor leerlingen mogelijk om extra instructielessen te volgen.

Individuele coachgesprekken
Bij de start van ieder trimester is er een gesprek tussen leerling, ouders en coach. Hierin worden de lange en korte termijn doelen besproken en vastgelegd. Leerling en coach spreken elkaar iedere week 15 minuten. In dit gesprek komen de vorderingen, de obstakels en de doelen aan bod. Het staat ouders vrij om bij dit gesprek aan te sluiten.

Werkuur 
Tijdens het werkuur werken de leerlingen individueel en in stilte. Rekenen, taal en het lezen van een boek komen aan de orde. De coach heeft in dit uur de individuele coachgesprekken volgens afspraak. Het gebruik van de computer is tijdens dit uur niet toegestaan.