2019-2020

De vakanties voor schooljaar 2019-2020 zijn:

Herfstvakantie       19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie   21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie   15 t/m 24 februari 2020
Goede vrijdag en  pasen    10 t/m 13 april 2020
Meivakantie   23 april t/m 5 mei  2020
Hemelvaart   21 t/m 24 mei 2020
Pinksteren   1 juni 2020
Zomervakantie   4 juli t/m 16 augustus 2020

Lesvrije dagen

Naast de schoolvakanties zijn er ook roostervrije dagen vastgelegd. Wettelijk mogen dit er maximaal 12 zijn. De lesvrije dagen in schooljaar 2017 - 2018 zijn:

Naast de schoolvakanties zijn er nog 7 roostervrije dagen. Voor de medewerkers van school zijn dat werkdagen. Maar op die dagen zijn de leerlingen vrij. Deze roostervrije dagen staan vermeld in de schoolgids van de betreffende locatie. Het grootste deel van die 7 dagen wordt tegenwoordig voor alle locaties van Het Stedelijk Lyceum gezamenlijk afgesproken.

Maandag 3 september 2018       Hele dag
Dinsdag 9 oktober 2018   Halve dag
Dinsdag 20 november 2018   Halve dag
Dinsdag 5 februari 2019   Halve dag
Dinsdag, woensdag en vrijdag 9, 10 en 12 juli 2019   Hele dag

Daarnaast heeft elke locatie anderhalve dag die ingepland kan worden als roostervrij. Deze datum vindt u in de schoolgids van de betreffende locatie.