Innova staat voor onderwijs, waarin de ontwikkeling van jou als leerling het vertrekpunt is. Bij ons op school heb je als leerling de eigen regie op je ontwikkeling, we noemen dat ook wel gepersonaliseerd leren. We ontwikkelen samen met jou vaardigheden die je nodig hebt voor een leven lang leren. Kortom: Innova levert maatwerk.

Doelen

Onze leerlingen werken aan wettelijk vastgestelde kerndoelen. Dat wil zeggen: de eerste jaren leggen we de basis en daarna bereiden we je voor op het behalen van je examens. De doelen en eisen zijn landelijk vastgesteld en daarin wijkt Innova niet af. Net als op iedere andere school dus! Bijzonder bij Innova is dat jij bepaalt hoe je het beste leert en wat jij nodig hebt, bijvoorbeeld:

  • Extra lessen in een vak dat jij lastig vindt;

  • Een vak volgen op een hoger niveau;

  • Niveaugroepen.

 Daar zijn wij erg succesvol in. Het slagingspercentage in 2020/21 was 100 %.

Onze leeromgeving is zodanig ingericht dat je zelf je leervragen kan formuleren. Er is een basisaanbod en je kiest voor een belangrijk deel zelf hoe en wanneer je dat leert. Naast dat aanbod is er ruimte om met eigen leervragen, onderzoeken, projecten, ontdekkingstochten en activiteiten bezig te zijn. Zo verwerf je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor een leven lang leren.

Levensecht betekenisvol leren

Een deel van onze kennis verwerven we met hulp van leermiddelen en informatiebronnen, al dan niet digitaal. Bij veel diepere vormen van leren, waarbij het gaat om verbanden kunnen leggen, inzicht hebben, kunnen analyseren of een mening kunnen vormen, liggen de mogelijkheden voortdurend voor het grijpen in de echte wereld om ons heen. Innova stimuleert leren, waarbij je juist volop de verbinding kunt leggen met je eigen wereld. Dat betekent vaak ook, het gebruik maken van eigen leerervaringen. Wil je weten hoe een winstgevende onderneming in elkaar zit? Begin een onderneming! Dat is Innova in het kort. Wil je meer weten over onze kijk op onderwijs en hoe wat dat vormgeven op Innova? Kijk dan onder het tabblad Ons onderwijs.

Competentiegericht onderwijs

Een competentie is meer dan een vaardigheid. Het is een combinatie van kennis, vaardigheden, houdingen en persoonlijkheidsontwikkeling. Wie een bepaalde competentie beheerst, past de bijbehorende kennis, vaardigheden en houdingen adequaat toe en ontwikkelt zijn persoonlijkheid. Een competentie heeft de volgende kenmerken:

  • Een competentie bestaat uit kennis, vaardigheden, houding en persoonlijkheidsontwikkeling
  • Een competentie wordt zichtbaar in waarneembaar gedrag
  • Een competentie is meetbaar en toetsbaar
  • Een competentie uit zich in adequaat gedrag in een bepaalde situatie en een bepaalde tijd
  • Een competentie illustreert een bepaalde bekwaamheid
  • Een competentie kan zich (verder) ontwikkelen, is leerbaar

In competentiegericht onderwijs leer je welke combinatie van kennis, vaardigheden en houdingen je in bepaalde situaties het beste kunnen inzetten. Je bent competent wanneer je handelt op een wijze die het beste past bij de gegeven situatie én als blijkt dat je dit in gelijkwaardige situaties ook kan.