Absent melden, ziekte/bijzonder verlof

Wanneer uw zoon/dochter ziek is, moet dit worden gemeld en dient er vóór de aanvang van zijn of haar eerste les gebeld te worden op 053-4821260.

Indien er sprake is van bijzonder verlof, moet u een aanvraag indienen via de teamleider Jonne Distel. Dit kan per mail via jdistel@hetstedelijklyceum.nl.