De vakanties voor schooljaar 2018-2019 zijn:

Herfstvakantie       20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie   24 december t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie   16 februari t/m 24 februari 2019
Meivakantie   19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart   30 en 31 mei 2019
Pinksteren   10 juni 2019
Zomervakantie   13 juli t/m 25 augustus 2019

Lesvrije dagen

Naast de schoolvakanties zijn er ook roostervrije dagen vastgelegd. De lesvrije dagen in schooljaar 2018 - 2019 zijn:

Maandag 3 september 2018 hele dag    
Dinsdag 9 oktober 2018 halve dag    
Disndag 20 november 2018 halve dag    
Dinsdag 5 februari 2019 halve dag    
Dinsdag 9 juli 2019 hele dag    
Woensdag 10 juli 2019 hele dag    
Vrijdag 12 juli 2019 hele dag    
Daarnaast plant de ISK nog 1,5 dag in als lesvrije dag.     
Ouders en leerlingen worden hierover tijdig geïnformeerd