De opleiding duurt vijf jaar en bereidt je voor op een vervolgstudie op een hogeschool (hbo). Na de havo is er de mogelijkheid om door te stromen naar het vwo. Hiervoor gelden bijzondere normen. Deze kun je vinden bij de overgangsrichtlijnen.

Als je bij ons havo doet, kun je rekenen op een goede begeleiding. Vanaf de eerste schooldag volg je les op je eigen niveau. Door de lessen ‘studievaardigheden’ in de brugklas leer je voldoende om de overgang naar het voortgezet onderwijs succesvol te laten verlopen. Leren plannen en leren leren staan centraal. In de mentorlessen besteden we veel aandacht aan de sfeer in de klas en ontwikkelen we de sociale vaardigheden. De mentor is voor jou, als leerling, en ouders de gesprekspartner als het gaat om je welzijn en je resultaten.

Onderbouw

In de eerste twee leerjaren leg je een goede basis voor de rest van je schoolloopbaan. In de onderbouw krijg je tal van leuke en interessante projecten. Tijdens de eerste periode hebben we onze activiteitenweek, met een dag Rutbeek waar we werken aan samenwerkingsvaardigheden. Maar in die week hebben we ook het RAW  project (respect, aandacht, wilskracht). Zo leer je snel hoe we op Kottenpark met elkaar omgaan en sta je meteen op het podium om te presenteren aan je ouders en medeleerlingen.

Profielkeuze

Het derde leerjaar is een schakeljaar naar de bovenbouw. In dat jaar ga je samen met je decaan onderzoeken welk profiel het beste bij je past. ‘Leren kiezen’ noemen we dit. Je kiest een profiel, dat bestaat uit een combinatie van een aantal vakken. Hiermee heb je een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Een profiel bestaat uit een aantal vakken en is opgebouwd uit:

  • een gemeenschappelijk deel dat voor alle profielen gelijk is: Nederlands, Engels, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding.
  • een profieldeel, dat elk van de profielen kenmerkt
  • profielkeuzevakken
  • een vrij deel, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een extra vak te kiezen, waardoor je je diploma in twee profielen behaalt.

Er zijn vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Bovenbouw

In leerjaar 4 en 5 havo ga je verder met de vakken die je in je profiel gekozen hebt. Vanaf het begin van de 4e klas word je intensief begeleid naar het eindexamen. Je maakt kennis met het fenomeen schoolexamens, praktische opdrachten en je persoonlijke mentor. Examentrainingen, zowel intern (door eigen vakdocenten) als extern, zorgen ervoor dat je goed voorbereid het eindexamen ingaat. In 5 havo sluit je het havo af met het centraal schriftelijk eindexamen.