Hieronder kunt u de lessentabel vinden.

1e en 2e klassen

Vak 1 Havo/Atheneum 1 Gymnasium  2 Havo/Atheneum 2 Gymnasium 
  uren uren uren uren
aardrijkskunde 2 2 2 2
biologie 2 3 2 2
Duits 2 2 2 2
Engels 3 2 3 2
Frans 2 2 2 2
geschiedenis 2 2 2 2
Grieks   1   2
handvaardigheid 0.5 1 1 1
kunstklas beeldende vorming talent 2 2 2 2
kunstklas muziek 4 4 4 4
Latijn   2   2
lichamelijk opvoeding 3 3 3 2
mentorles 1 1 1 1
muziek 1 1 1 1
natuur & techniek 2 2    
natuurkunde     2 3
Nederlands 4 3 3 3
nt20 1 1 1 1
tekenen 0.5 1 1 1
theater 2 2 2 2
vooropleiding dans 13 13 12 12
wetenschap| design| techniek| klas 2 2 2 2
wiskunde  4 4 4 4
         

 

3 havo/atheneum/gymnasium

Vak 3 havo 3 atheneum 3 gymnasium
  uren uren uren
aardrijkskunde 2 2 2
biologie 1 1 1
Duits 3 3 2
economie 1 1 1
Engels 3 3 2
Frans 3 3 2
filosofie   1 1
geschiedenis 3 3 2
Griekse taal en letterkunde     3
handvaardigheid 1 1 1
kunstklas beeldende vorming talent 2 2 2
kunstklas muziek 4 4 4
Latijnse taal en letterkunde     3
lichamelijke opvoeding 2 2 2
mentor contact moment 1 1 1
muziek 1 1 1
natuurkunde 2 2 2
Nederlands 3 3 3
NT2O 1 1 1
RT3F 1 1  
scheikunde  2 2 2
tekenen 1 1 1
theater 2 2 2
vooropleiding dans 10 10 10
wetenschap| design| techniek| klas 2 2 2
wiskunde 3 3 3

 

Bovenbouw havo/vwo

Vak 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo  6 vwo
  uren uren uren uren uren
aardrijkskunde 3 2 3 3 3
bedrijfseconomie 3 2 3 3 3
biologie 4 3 3 3 3
bsm 4 4 2 2 2
CKV 2 1   2  
Duitse taal letterkunde 4 3 3 2
economie 4 2 3 3 3
Engelse taal en letterkunde 3 3 3 3 2
Franse taal en letterkunde 4 3 3 3 3
filosofie   1   1  
geschiedenis 3 3 3 3 2
Griekse taal en letterkunde   4   5 4
handvaardigheid 3 2 4 3 4
informatica 3 3 3 3 2
kunstklas theater 3 2 4 3 4
kunstklas muziek 3 3      
Latijnse taal en letterkunde   4   5 4
lichamelijke opvoeding 2 3 1 2 1
maatschappijleer 2 2   2  
mentor contact moment 1 1 1 1 1
management en organsiatie         3
muziek 3 2 3 3 3
natuurkunde 3 2 4 3 3
Nederlandse taal en letterkunde 4 3 3 3 2
NT2B 1 1 1 1 1
RT3F 1        
scheikunde  3 3 3 3 2
tekenen 3 2 4 3 4
vooropleiding dans          
wiskunde A 3 3 3 3 3
wiskunde B 4 4 3 4 3
wiskunde D   3   3 2