Het profielwerkstuk is een uitgebreide praktische opdracht voor examenkandidaten. Een profielwerkstuk kun je zien als een meesterproef, waarin de examenkandidaat een onderwerp uit één of meerdere vakken verder gaat uitdiepen. De examenkandidaat bepaalt in overleg met een begeleider het onderwerp en de vorm van het onderzoek. Deze zelfstandig uit te voeren opdracht is onderdeel van het schoolexamen, en bereid je voor op de overstap naar het vervolgonderwijs. Niet enkel het eindresultaat, maar ook de weg ernaar toe is belangrijk.
 
De drie belangrijkste vormen van het profielwerkstuk zijn: 
- Het literatuur-/bronnenonderzoek
- Het hypothesetoetsend onderzoek 
- Ontwerpen

In onderstaande bijlagen vind je veel informatie voor het maken van een profielwerkstuk. 
- Instructie profielwerkstuk voor examenkandidaten UNDER CONSTRUCTION
- Beoordeling profielwerkstuk 2020-2021 UNDER CONSTRUCTION
- Beoordeling presentatie profielwerkstuk 2020-2021 UNDER CONSTRUCTION

 

 
 
- Onderzoek doen (bijlage bij instructie profielwerkstuk)
 
 

Deadlines voor examenkandidaten:

Activiteitenweek
Inleveren onderzoeks- of ontwerp opzet bij je begeleider
 
Maandag 28 oktober 
Inleveren bijgewerkt logboek, eerste hoofdstuk/ontwerp en voorlopige bronnenlijst bij je begeleider
 
Vrijdag 15 november 
Inleveren bijgewerkt logboek, de hoofdstukken/ontwerp en/of onderzoek met de voorlopige bronnenlijst bij je begeleider. 
 
Vrijdag 13 november
Uploaden pws materiaal in Apprentice.
 
Woensdag 18 november 
Inleveren ruwe versie profielwerkstuk.
 
Vóór de kerstvakantie 
Inleveren eerste conceptversie. 
 
Vrijdag 29 januari 
Inleveren van het definitieve profielwerkstuk.