Mentor

We vinden het belangrijk dat je lekker in je vel zit. Als dit (tijdelijk) niet zo is, dan kun je altijd bij je mentor terecht. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt.

Vakdocent

Natuurlijk kun je, als je problemen hebt met een bepaald vak, ook eerst een gesprek aangaan met je vakdocent.

Tutoren

Als je hier nog maar net op school zit, is dat best even wennen. Het gaat er heel wat anders aan toe dan op jouw vertrouwde basisschool. Soms helpt het gewoon ook om het met je mentor te bespreken. Als je problemen hebt met een bepaald vak kun je ook begeleid worden door oudejaars leerlingen: tutoren noemen we dat. De vakdocent overlegt met je mentor en je teamleider of de inzet van een tutor gewenst is. Er is een pool van tutoren die wisselend wordt ingezet. Gezamenlijk maken mentor, teamleider, vakdocent en jij afspraken over de tijdsduur en de vorm van begeleiding.

Teamleider

De teamleider geeft leiding aan een klein team van vakdocenten dat verantwoordelijk is voor het onderwijs en de begeleiding en ondersteuning van een groep leerlingen in een leerjaar. De teamleider is op de hoogte van en eindverantwoordelijk voor alle besluiten die er worden genomen over de begeleidng en ondersteuning van leerlingen binnen het team.

Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning

Het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning (COO) is een centrum dat vertegenwoordigd is op alle locaties van Het Stedelijk. Binnen dit centrum is kennis en ervaring aanwezig voor ondersteuning en onderwijs. Het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning volgt de onderwijsontwikkelingen op de voet en heeft als doel kennis en ervaringen te delen met docenten en teams. Daarnaast bevordert het centrum de kwaliteit van onderwijs en ondersteuning aan leerlingen, docenten en ouders. Allemaal met als doel om leerlingen van Het Stedelijk uiteindelijk de school te laten verlaten met een diploma op zak! Meer informatie over de Locatie Ondersteunings Groep en het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning vind je hier.