Datum: 03-07-2019

 

Feest voor leerlingen, hun ouder(s) en de hele school!

Op 3 juli zijn op College Zuid aan alle geslaagde leerlingen de diploma's uitgereikt. De avond begon met een 'grande entree' van alle geslaagden. Ouders, verzorgers, familie en vrienden hadden zich in de aula verzameld, samen met leiding en personeel van College Zuid. Met feestelijke muziek en luid applaus kwamen de eindexamenleerlingen in een lange optocht de trap af. De lange rij verzamelde zich op het podium, waarna  Meneer Otter alle geslaagden van harte feliciteerde met de behaalde resultaten.

Na een korte toespraak van meneer Nijkamp was er de officiële uitreiking en ondertekening van het diploma in deelgroepen. De leerlingen mavo vertrokken richting D-vleugel, samen met hun familie en met onder andere de mentoren. Leerlingen havo en vwo bleven voor toespraken en ondertekening in de aula.

Op diverse plekken zijn leerlingen extra in het zonnetje gezet, bijvoorbeeld vanwege goede resultaten (cum laude) of het ontvangen van een oorkonde op vakgebied.

De avond werd afgesloten met een hapje en drankje voor alle aanwezigen, buiten onder de D-vleugel.

Met een beetje weemoed neemt College Zuid afscheid van de examenleerlingen. Alle goeds gewenst bij verdere studie en toekomstplannen!!