Datum: 25-02-2019

Vorige week donderdag en vrijdag hebben alle gymnasiasten van klas 1 t/m 5 gezamenlijk gewerkt aan de voorbereiding van een avondvullend programma voor ouders, medeleerlingen, ex-leerlingen en andere geïnteresseerden. Het thema dit jaar was Psyche en Amor.

Wederom was het toneelstuk in een twee keer bomvolle zaal het hoogtepunt. De passie en gedrevenheid, waarmee leerlingen het klassieke stuk op de planken brengen is bijzonder knap. Daarnaast is het klassieke stuk altijd doorspekt met knipogende opmerkingen en situaties uit de actualiteit. Dit zorgt voor veel herkenning bij de bezoekers en toont aan dat de oude verhalen nog steeds heel actueel zijn. Grote klasse dus. In de kelder en enkele lokalen op de begane grond presenteren leerlingen altijd kleine quizzen en korte toneelstukken die gerelateerd zijn aan het thema van de avond. Ook zij doen altijd hun best om een kort maar flitsend programma in elkaar te zetten. Gezien de hoeveelheid bezoekers en groepen, is de beperking dat alles in vijf minuten gedaan moet worden. Bijzonder knap, hoe de leerlingen dit doen.

Maar ook in de voorbereiding en achter de schermen zijn veel leerlingen actief. Het maken van coulisses, kleding, het programmaboekje, de muzikale begeleiding en niet te vergeten licht en geluid: alles wordt verzorgd door leerlingen. Het is ontzettend mooi om te zien welke verantwoordelijkheid de meeste leerlingen nemen om de avond tot een succes te maken. Voor mij als teamleider is het bijzonder opvallend, hoe leerlingen in de flow komen en schitteren op zo’n avond. De vraag die mij dan bezighoudt is: hoe kunnen wij in het reguliere lesprogramma leerlingen dezelfde ervaringen op laten doen?

Een bijzondere dank voor alle docenten die mee hebben geholpen om deze avond mogelijk te maken. Een speciale dank aan Anita Ornée als initiator en inspirator tijdens deze dagen en Maartje Wikkerink voor het coachen van de leerlingen bij het toneelstuk. Eveneens grote dank aan Arthur ten Cate en Nadya Bolhaar voor het begeleiden van de muziek. Tot slot nog een woord van dank aan de conciërges. Ze moesten deze twee dagen wel vaker tot tien tellen, omdat het creatieve proces hier en daar nogal chaotisch leek.

Tot slot een wens van de teamleider: het is jammer dat er op zo’n avond niet meer docenten aanwezig zijn. Leerlingen stellen het erg op prijs als hun docenten komen kijken wat zij hebben ontwikkeld. Los daarvan zie en leer je je eigen leerlingen eens in een andere setting kennen. Eigenlijk mag je dit niet missen!

Hans-Peter Bethge