Datum: 05-02-2018

Humanitas Match Twente en de ISK (Internationale Schakelklassen van Het Stedelijk Lyceum) zijn een samenwerking gestart rondom het Junior Maatjes Project. Match koppelt daarbij vrijwilligers aan de leerlingen van de ISK.

Vorig schooljaar heeft de ISK geëxperimenteerd met ‘pear tot pear’ trajecten. In deze trajecten ondersteunen derdejaars leerlingen eerstejaars leerlingen die nog maar kort in Nederland zijn. De ISK heeft ervoor gekozen om de begeleiding van de derdejaars over te dragen aan Match, omdat Humanitas hiervoor de kennis en ervaring heeft.

Match heeft inmiddels 13 juniormaatjes geselecteerd en getraind. De juniormaatjes zijn gekoppeld aan eerstejaars nieuwkomers en worden begeleid door de coördinator van Humanitas Match gedurende het gehele schooljaar. De juniormaatjes vervullen een waardevolle rol als ervaringsdeskundige. Ze dragen op deze manier bij om de eerstejaars ISK leerlingen zich thuis te laten voelen in hun nieuwe schoolomgeving en ze versneld te helpen bij hun integratie. De derdejaars leerlingen zijn ervaringsdeskundigen: zij weten hoe het is om nieuw naar Nederland te komen, de taal niet te spreken, naar een nieuwe school te gaan en nog niemand te kennen.

Leren doe je het beste samen, van en met elkaar, leert de ervaring. De eerste groepsbijeenkomst en gezamenlijke activiteit (bowlen) voor zowel de juniormaatjes en de leerlingen was een succes. Het was een gezellige middag waarbij de groep elkaar beter heeft leren kennen.

Humanitas Twente wil een bijdrage leveren aan een sterke en humane samenleving. De organiatie gelooft dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet het geval, dan ondersteunen Humanitas Twente diegene met een vrijwilliger, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan.  Bij Humanitas Twente zijn er verschillende activiteiten waarbij vrijwilligers worden ingezet. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan de thema’s; opvoeden, opgroeien, eenzaamheid, thuisadministratie en detentie.

Internationale Schakelklassen is een locatie van Het Stedelijk Lyceum voor leerlingen die weinig of geen Nederlands beheersen. De leerlingen krijgen meer lessen in de Nederlandse taal dan in het reguliere voortgezet onderwijs. Doel is om deze leerlingen zo snel mogelijk klaar te stomen voor onderwijs op een van de andere locaties van Het Stedelijk Lyceum.