Datum: 04-03-2020

Op maandag 2 maart jl., zijn beide LWT klassen (3 en 4) op bezoek geweest bij de Risk Factory Twente. Om half twaalf stond er een mooie bus voor ons klaar die ons naar Vliegveld Twente bracht. Hier begon de voorpret voor de leerlingen al. In de bus zijn de leerlingen in vier kleinere groepen opgesplitst. Belangrijk hierbij was dat de leerlingen in een groepje zouden zitten met vrienden, medeleerlingen waar ze zich lekker bij voelen. Dit omdat er tijdens de nagebootste situaties eigen ervaringen naar boven kunnen komen. Het moet dan veilig voelen om hierover in het groepje te kunnen vertellen. De leerlingen hebben het twee uur durende bezoek als erg leerzaam en leuk ervaren. 

In nagebootste praktijksituaties ervaren de leerlingen hoe om te gaan met onveilige situaties én hoe concreet te handelen. Dat doen we met acht interactieve scenario's die de leerlingen aan de Risk Factory Twente op een realistische manier aan den lijve ondervinden. De scenario’s voor deze kinderen zijn tot stand gekomen op basis van de integrale veiligheidsplannen van alle Twentse gemeenten, praktijkervaring van de hulpdiensten en de kerndoelen primair onderwijs. De inhoud is uitvoerig afgestemd met ketenpartners, maar ook met Bureau Halt, Tactus, ROVON en de Kindertelefoon. Zo is er bijvoorbeeld een speciale bril waarmee het effect van enkele glazen alcohol wordt nagebootst. Groepsdruk, (veilig)vluchten bij brand, verkeersveiligheid, digitaal pesten etc. vormen andere belangrijke items.