Datum: 09-04-2020

In Corona tijd gebeurt soms ook iets moois, iets dat in gewone lessen echt onmogelijk zou zijn omdat dit gewoon te duur is.

In deze tijd zitten webinar-gevers thuis en via ons netwerk geven zij in onze sectie gastcolleges en webinars. Vandaag was het de beurt aan 5 VWO TTO/eio, nl een webinar van de Argumentenfabriek te Amsterdam over het complexe vraagstuk van bestrijding Corona. Dit webinar werd gegeven door Gertrude van Driesten, senior consultant Zorg.

Dit gastcollege is de intro van het project Corona over nationale / Europese / wereldwijde aanpak dat de sectie na de vakantie gaat aanbieden in de bovenbouwklassen Europees Burgerschap/EIO.

Voor de komende weken staan ook op de rol:

  • Gastcollege Liset van Dijk, hoogleraar Farmacie RUG. Ontwikkeling vaccin.
  • Gastcollege B. den Herder, lector Humanistiek Hogeschool Windesheim, voorzitter Humanistisch verbond.