Datum: 10-11-2017

 

Voor de vierde keer op rij  biedt Kottenpark dit speciale programma voor leerlingen uit groep 8 aan. Leerlingen die nieuwsgierig zijn aangelegd en gemotiveerd om een extra uitdaging aan te gaan.

Via de leerkrachten van de basisscholen zijn dit jaar 92 leerlingen aangemeld. Dat zijn er meer dan ooit!  Blijkbaar voorziet Kottenpark met het pre-gymnasium in een duidelijke behoefte.

Dit jaar biedt Kottenpark dan ook drie groepen tegelijk aan.  Leerlingen uit groep 8 komen in de maanden november tot en met februari op donderdagmiddagen naar het Kottenpark om kennis te maken met het voortgezet onderwijs in het algemeen en het gymnasium in het bijzonder. Op twaalf middagen volgen leerlingen lessen die representatief zijn voor het gymnasium Kottenpark. Op de eerste donderdag stonden de vakken Latijn, Nederlands en aardrijkskunde op het programma. De vakken Grieks, science, filosofie, kunst, geschiedenis, Duits, wiskunde  en Frans komen de komende weken aan bod.

Tijdens de vakken werken  de docenten aan verbreding en verdieping. Zij prikkelen het denkvermogen en de creativiteit van de leerlingen. Rode wangetjes gegarandeerd dus!

Voor vragen over het programma van het pre-gymnasium kun je terecht bij  de heer Hans-Peter Bethge, teamleider van het gymnasium Kottenpark. Je kunt hem  bereiken via e-mail (hbethge@hetstedelijklyceum.nl) of telefonisch onder nummer 053-482 1231.