Datum: 21-06-2017

Derdejaars leerlingen Sport, Dienstverlening en Veiligheid hebben een Sport- en Speldag georganiseerd voor hun medeleerlingen. Als voorbereiding werden er in de lessen onderwerpen behandeld zoals het maken van een lesvoorbereiding en een roulatieschema.
 
Het doel van de Sport- en Speldag was om de aangeleerde vaardigheden tijdens de activiteiten tot uitvoering te brengen. Hierbij moest goed worden samengewerkt en overlegd. Dat is ze goed gelukt, de dag was een groot succes!
 
K​ijk voor meer foto's op www.facebook.com/hetstedelijkvakcollege.