Datum: 09-06-2021

De leerlingen van de International School Twente (IST) hebben tijdens NL Doet dit jaar ervoor gekozen aandacht te besteden aan een goed doel in de vorm van een themadag. Het Rode Kruis kwam met 8 vrijwilligers een dagprogramma verzorgen. Zo werden er op de secondary school, die gevestigd is op College Zuid van Het Stedelijk Lyceum, lessen Humanitair Oorlogsrecht gegeven en werd leerlingen in de basisschoolleeftijd aan de Johannes ter Horststraat in Enschede geleerd hoe zij wonden kunnen behandelen.

“Met onze gastlessen en activiteiten op scholen willen we bereiken dat jongeren en kinderen zich meer bewust worden van hun eigen houding en mogelijkheden, zodat zij zichzelf en een ander beter kunnen helpen in noodsituaties. Daarom zetten we ons graag in voor een dag als deze op de Internationale School in Enschede”, zegt Anja Dales , Project Leider Educatie Rode Kruis.

Voor zo’n 45 leerlingen van de basisschool was een Engelstalige “Red Cross Quest” georganiseerd. De kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar maakten een tocht langs 10 banners met opdrachten, waarbij steeds een ander EHBO onderwerp aan bod kwam. Zo leerden zij wat te doen bij een tekenbeet of wespensteek; hoe je een schaaf- of snijwond kunt verbinden; hoe je een brandwond of bloeduitstorting behandelt en wanneer je 112 moet bellen. Dus niet 911, zoals sommige kinderen gezien hun internationale achtergrond eerder hadden geleerd.

Op de locatie voor Voortgezet Onderwijs werden lessen Humanitair Oorlogsrecht en “Hero of Humanity” gegeven. Dat er ook in tijd van oorlog regels gelden waar je je aan moet houden was voor veel leerlingen nieuw. Tijdens het dilemmaspel werden ze geconfronteerd met diverse thema’s. Er kwamen interessante discussies op gang over wanneer je iemand wel of niet zou helpen; je eigen veiligheid, die van een ander en waarom je ervoor zou kiezen om vrijwilligerswerk te doen. De dag werd afgesloten met een online veiling, geopend door Rode Kruis districtsvoorzitter Hans Kok. De te veilen artikelen en diensten waren aangebracht door ouders en de leerlingen zelf en de opbrengst bedroeg € 685.