Datum: 13-09-2021

Het nieuwe schoolgebouw met gymzaal voor Innova is weer een stap dichterbij gekomen. Op 9 september gaven Het Stedelijk Lyceum, Aannemersbedrijf Haafkes, Moekotte (E en W installaties ) en bct architecten, ingenieurs en adviseurs met het gezamenlijk planten van een boom het startsein voor de bouw van een duurzaam, eigentijds schoolgebouw passend bij het voor Enschede unieke onderwijsconcept van Innova. Dat doen zij in het bijzijn van Bas Bijman (leerling van Innova) en wethouder Jeroen Diepemaat.

Het voormalige Service Centrum Oost, waar politie, Onderhoud Gemeente Enschede en de Twentse Zorgcentra voorheen waren gehuisvest, wordt het nieuwe onderkomen van Innova, de enige school voor gepersonaliseerd onderwijs in Enschede. Het toekomstige onderkomen aan de Gronausestraat vervangt op termijn het oude schoolgebouw aan de Hofstedeweg waar de school uit haar jasje groeide.  

De vernieuwbouw van dit bestaande vastgoed van Service Centrum Oost maakt deel uit van een integraal huisvestingsplan voor de komende dertig jaar van de gemeente Enschede en diverse schoolbesturen. Het nieuwe schoolgebouw van Innova is het eerste deel van het immens project dat van start is gegaan. Met deze nieuwe functie voor een bestaand gebouw wordt een bijdrage geleverd aan de duurzaamheid en het samen creëren van oplossingen voor Enschede in het belang van leerlingen. Dit is mogelijk geworden vanuit een nauwe samenwerking tussen gemeente en het bestuursbureau van Het Stedelijk Lyceum. 

 Wethouder Jeroen Diepemaat: “De start van Innova van het Stedelijk Lyceum is één van de eerste projecten in de grote inhaalslag om alle schoolgebouwen duurzamer, flexibel en wijkgericht te maken. De verbouw van het voormalig Servicecentrum Oost is een goed voorbeeld van het duurzaam hergebruik van een bestaand gebouw”.  

De komende maanden worden in het gebouw meerdere functionele leerpleinen gebouwd waar verschillende werkvormen mogelijk zijn. Leerlingen kunnen hier zelfstandig werken, samenwerken en presenteren, zoals dit past bij het onderwijsconcept van Innova. Daarnaast komen er transparante lesruimten in het gebouw waar vakdocenten instructielessen gaan geven. Ook krijgt de school een kantine, praktijklokalen, een (school)bibliotheek en collegezalen, een moderne gymzaal en komen er veel buitensport mogelijkheden.

 “Op Innova hebben de leerlingen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Het functioneren van de leerling staat centraal. Daardoor gaan leerlingen gemotiveerd(er) naar school, is onze ervaring en leidt tot  betere studieresultaten, persoonlijke groei en eigenaarschap. Ten slotte is er op Innova veel aandacht voor de eigen identiteitsontwikkeling en talenten” zo legt directeur Ron Löbker uit. Dit gepersonaliseerde leren, leren waarbij de leerling ruimte voor  keuzes ervaart,  is erg in trek. Dat verklaart waarom meer leerlingen afgelopen tijd gekozen hebben voor deze school. “Het onderwijsconcept spreekt ouders én leerlingen aan en het nieuwe gebouw past helemaal bij ons onderwijsconcept. De leerlingen van Innova zitten nu verspreid over twee locaties: de Hofstedeweg en de Kepperlerdijk waar de bovenbouw is gehuisvest. Eind van volgend schooljaar hopen we met alle leerlingen onze intrek te kunnen nemen in het nieuwe gebouw om daarin verder door te kunnen groeien.” 

Tulpenboom als symbool voor groei en bloei

De Tulpenboom die die middag geplant werd, staat symbool voor groei en bloei van de leerlingen van Innova, zo legde Ron Löbker uit. Een Nederlandse boom, omdat het concept van gepersonaliseerd leren zoals dat in Zweden ooit gestart is, bij Innova een heel eigen invulling gekregen heeft. “Een voor deze regio uniek concept dus dat bewezen heeft niet alleen zelfbewuste, verantwoordelijke leerlingen voort te brengen, maar ook kwaliteit weet te leveren. Met 100% geslaagden, 6 cum laude-diploma’s en een SE-gemiddelde van 6,6 in examenjaar 2021 durven we er te staan!”

Leerling: Bas Bijman koos na zijn basisschooltijd op OBS de Esmarke begin van dit schooljaar voor Innova vanwege het onderwijsconcept, de relatief kleine school en het hebben van regie over je eigen leerproces. 

"Innova is niet zo'n grote school, ik kan dus makkelijk de weg vinden. Ik vind het fijn dat ik de kans krijg om mijn huiswerk op school te maken en zelf sommige lessen kan inplannen. Ik heb geen dikke boekentas, want op Innova werken wij met een Chromebook. Het contact met mijn coach is heel fijn, ze helpt mij met plannen dat geeft mij een goed gevoel".