Datum: 08-11-2019

Afgelopen dinsdag was er "de week van het beroep" Dit is een samenwerkingsproject met OBS Twekkelerveld, OBS Glanerbrug Zuid, Het Stedelijk Vakcollege en het W&T menu.  

Deze dag hebben minstens 140 leerlingen diverse bedrijven bezocht in de richting Zorg & Welzijn, Techniek, Dienstverlening en Duurzaamheid. Na een gezamenlijke aftrap op Het Stedelijk Vakcollege, hebben de leerlingen zich in de ochtend voorbereid op de bedrijfsbezoeken. Vervolgens zijn ze met busjes naar bedrijven gebracht waar ze via rondleidingen en opdrachten informatie verzamelden voor de eindopdracht. Deze eindopdracht is een onderdeel van hun loopbaandossier. We kijken terug op een geslaagde dag, waarbij de leerlingen, begeleiders en bedrijven zeer enthousiast waren.