Een goed contact met ouders vinden we heel belangrijk bij Het Stedelijk. Regelmatig sturen wij een digitale nieuwsbrief aan de ouders/verzorgers van wie het e-mailadres bij ons bekend is. Het mailadres of een wijziging daarvan kunt u doorgeven bij de administratie van de betreffende locatie. Zelf kunt u uw mailadres ook invullen of wijzigen. U logt daarvoor in via http://wachtwoordouders.hetstedelijk.nl en vult uw inlognaam en wachtwoord in. Deze worden u jaarlijks per brief aan het begin van het schooljaar toegestuurd.

Ouderaccount: meekijken en meedoen

Door in te loggen in Somtoday, kunt u meekijken naar de cijfers en de aanwezigheid van uw kind. 

StudiewijzerPlus

Met uw inlognaam en wachtwoord kunt u ook inloggen op onze elektronische leeromgeving via StudiewijzerPlus. Ouders kunnen hier met hun kinderen meelezen wat er geleerd moet worden, wat er gemaakt moet worden en welk werk er thuis moet worden gedaan. De leerlingen zelf kunnen in Magister en in StudiewijzerPLUS met hun eigen leerlingaccount. ISK, de internationale school Twente (IST) en Het Stedelijk Diekman (voorheen Vakschool Het Diekman) werken niet met dit systeem. In de schoolgids van de betreffende locatie treft u meer informatie aan over hoe zij met ouders communiceren.

Contactavonden en informatieavonden

Regelmatig vinden er ook informatieavonden plaats waarvoor u een uitnodiging ontvangt. U vindt ze tevens in het jaarrooster van de locatie. Daarnaast worden er regelmatig contactavonden georganiseerd waarvoor u zich aan kunt melden. Op de contactavond kunt u in gesprek met de mentor en andere docenten. Vooraf wordt u per mail geinformeerd wanneer deze avonden plaatsvinden en hoe u zich daarvoor in kunt schrijven.

Brieven

Naast bovengenoemde manier communiceren we ook regelmatig via (digitale) brieven. Verstuurde brieven treft u aan achter de inlog van de locatie waar uw kind onderwijs volgt.