Medezeggenschap bij Het Stedelijk zien wij als een betekenisvol orgaan dat helpt ons onderwijs verder te brengen. Het motto van onze medezeggenschap is dan ook: “Medezeggenschap, daar maak je iets mee los.” Het Stedelijk heeft een centrale gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarnaast heeft elke locatie zijn eigen deelraad. De GMR en deelraden worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Meer informatie over medezeggenschap vindt u hier.