2017-2018

De vakanties voor schooljaar 2017-2018 zijn:

Herfstvakantie       21 t/m 29 oktober 2017
Kerstvakantie   23 december t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie   24 februari t/m 4 maart 2018
Pasen   30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie   27 april t/m 13 mei 2018
Pinksteren   19 mei t/m 21 mei 2018
Zomervakantie   21 juli t/m 2 september 2018

 

Lesvrije dagen

Naast de schoolvakanties zijn er ook roostervrije dagen vastgelegd. Deze kunnen per locatie verschillend zijn. Wettelijk mogen dit er maximaal 12 zijn, waarvan er dit schooljaar al 5 in het vakantieschema zijn verwerkt. Leerlingen zijn dan vrij. Deze roostervrije dagen staan vermeld in de schoolgids van de betreffende locatie.

2018-2019

De vakanties voor schooljaar 2018-2019 zijn:

Herfstvakantie       20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie   24 december t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie   16 t/m 24 februari 2019
Goede vrijdag, pasen en meivakantie   19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart   30 en 31 mei 2019
Pinksteren   10 juni 2019
Zomervakantie   13 juli t/m 25 augustus 2019

Naast de schoolvakanties zijn er nog 7 roostervrije dagen. Voor de medewerkers van school zijn dat werkdagen. Maar op die dagen zijn de leerlingen vrij. Deze roostervrije dagen staan vermeld in de schoolgids van de betreffende locatie. Het grootste deel van die 7 dagen wordt tegenwoordig voor alle locaties van Het Stedelijk Lyceum gezamenlijk afgesproken.

Voor 2018-2019 zijn de roostervrije dagen:

  • Maandag 3 september 2018, opstartdag schooljaar
  • Dinsdag 9 oktober 2018, v.a. 13:00u, studiemiddag
  • Dinsdag 20 november 2018, v.a. 13:00u, studiemiddag
  • Dinsdag 5 februari 2019, v.a. 13:00u, studiemiddag
  • Dinsdag, woensdag en vrijdag 9, 10 en 12 juli 2019, afsluiting schooljaar, voorbereiding nieuwe schooljaar
  • Daarnaast heeft elke locatie anderhalve dag die ingepland kan worden als roostervrij. Deze datum vindt u in de schoolgids van de betreffende locatie.