2019-2020

De vakanties voor schooljaar 2019-2020 zijn:

Herfstvakantie       19 t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie   21 december t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie   15 t/m 24 februari 2020
Goede vrijdag en pasen   10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie   23 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart   21 t/m 24 mei 2020
Pinksteren   1 juni 2020
Zomervakantie   4 juli t/m 16 augustus 2020

Lesvrije dagen

Naast de schoolvakanties zijn er nog 7 roostervrije dagen. Voor de medewerkers van school zijn dat werkdagen. Maar op die dagen zijn de leerlingen vrij. Deze roostervrije dagen staan vermeld in de schoolgids van de betreffende locatie. Het grootste deel van die 7 dagen wordt tegenwoordig voor alle locaties van Het Stedelijk Lyceum gezamenlijk afgesproken.

Voor 2019-2020 zijn de roostervrije dagen:

  • Maandag 26 augustus 2019
  • Dinsdagmiddag 8 oktober 2019
  • Dinsdagmiddag 19 november 2019
  • Dinsdagmiddag 4 februari 2020
  • Dinsdag 30 juni 2020
  • Woensdag 1 juli 2020

Daarnaast heeft elke locatie 2,5 dagen die ingepland kunnen worden als roostervrij. Deze data vindt u in de schoolgids van de betreffende locatie.