Goed onderwijsbestuur noemen we ook wel ‘good governance’. Good governance is het besturingsproces in ruime zin, daaronder valt intern en extern toezicht, verantwoording en medezeggenschap. Net als in veel andere maatschappelijke sectoren zijn ook in het onderwijs de maatstaven voor goed bestuur vastgelegd in een zogenaamde ‘code’. Dit heet de Code Goed Bestuur voor het voortgezet onderwijs.

Het Stedelijk hanteert deze code voor haar governance. Onderwijsinstellingen worden opgeroepen om zich hieraan te houden, maar het is niet wettelijk verplicht. Wil je precies weten hoe wij 'good governance'op Het Stedelijk vorm geven, neem dan gerust contact met ons op. Op de pagina downloads vind je het statuut van de Stichting Het Stedelijk Lyceum.