De Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum bestaat uit:

Gerwin Pol (Voorzitter)

Gerwin Pol MBA (1969) is werkzaam bij de Rabobank, waar hij als laatste functie in de regio Twente werkzaam was als Directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank Noord Twente (Almelo). Sinds 2011 is hij werkzaam voor de centrale organisatie van de Rabobank, waarbij hij bij diverse Rabobanken in het land ingrijpende verander- en verbetertrajecten heeft uitgevoerd.

“Als bankier ben ik ervaren in het omgaan met cijfers, maar als bedrijfskundige ben ik vooral geïnteresseerd in het verhaal achter de cijfers.”

Binnen de Raad van Toezicht is Gerwin naast zijn rol als voorzitter, tevens lid van de Audit Commissie en de Remuneratie Commissie. Voor Gerwin toetrad tot de Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum, is hij ruim 8 jaar actief geweest als voorzitter van een bestuur in het primair onderwijs. Gerwin is woonachtig in Tubbergen, getrouwd en heeft twee kinderen.

Oscar Peters

Dr. Oscar Peters (1970) heeft een onderwijskundige en communicatiewetenschappelijke achtergrond en opleiding. Hij is werkzaam als zelfstandig consultant op het gebied van strategisch management, marketingcommunicatie en innovatie. Daarnaast is hij als parttime docent verbonden aan de International Business School van Saxion Hogeschool. Hiervoor was hij onder meer werkzaam als strategisch consultant en product owner bij een full-service marktonderzoeksbureau en bij de Universiteit Twente in diverse bestuurlijke functies, waaronder onderwijsdirecteur van de Faculteit Management en Bestuur. Oscar is auteur van meer dan 30 wetenschappelijke publicaties en boeken op het terrein van communicatiewetenschap, mediapsychologie, (massa)mediagebruik en effecten, ICT en media-educatie. “Ons onderwijs is voortdurend in beweging met tal van uitdagingen en complexe problemen. Een boeiende en interessante omgeving die maakt dat ik graag vanuit mijn bestuurlijke ervaring en onderwijskundige expertise wil bijdragen bij de verdere ontwikkeling van Het Stedelijk Lyceum.“ Binnen de Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum heeft Oscar als speciaal aandachtsgebied onderwijs en innovatie. Oscar is getrouwd en woonachtig in Enschede en heeft drie kinderen.

Tjeerd Hobma

Dr.ir. Tjeerd Willem Hobma (1967) koppelt een brede maatschappelijke belangstelling aan zijn ervaring als kennisondernemer en bestuurder. “Mijn passie is ontdekkend leren en werken door kleine én grote mensen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Wanneer leerlingen en medewerkers zelf in de regie zijn van hun ontwikkeling kunnen zij laten zien dat er veel méér in hen zit dan hun omgeving in de regel toestaat. Nieuwe vormen van informatietechnologie en communiceren zijn inspirerend en bieden nieuw perspectief op ontwikkelen van talent. Tot 2004 was Tjeerd wereldwijd actief als associate professor in coastal zone studies in ITC van Universiteit Twente. Sindsdien werkte hij in de directies van kenniscentrum mobiliteit IvDM, dienstverlener Conclusion, CIT van Rijksuniversiteit Groningen, en kenniscentrum bouw Volandis.” Tjeerd is vader van twee kinderen op Het Stedelijk Lyceum. In de RvT ligt zijn focus op IT, onderwijsinnovatie en bedrijfsvoering.

Jan Mos

Jan Mos (62 jaar) heeft een ruime ervaring in het internationale bedrijfsleven en is vooral actief geweest op het terrein van arbeidsverhoudingen. Sinds juli 2017 is hij toegetreden tot de Raad van Toezicht van Het Stedelijk Lyceum. De afgelopen 25 jaar heeft hij als directeur Personeel & Organisatie bij Vredestein sturing gegeven aan een succesvolle transformatie naar een marktgeoriënteerde internationale onderneming waarbij de kwaliteit en gedrevenheid van de mensen de sleutel voor succes vormden. Daarnaast heeft hij als toezichthouder ruim een 20-tal jaren ervaring opgedaan binnen o.a. de cultuur, het onderwijs en de zorg. "Groei en succes worden voor een belangrijk deel bepaald door passie, energie en plezier. Dit vraagt om een uitdagend klimaat voor een leven lang leren, eigen verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor andere ideeen en meningen. Het voortgezet onderwijs vormt bij uitstek de voedingsbodem hiervoor." Jan Mos is getrouwd, heeft 3 kinderen en 7 kleinkinderen.

Ellen Velthuis

Ellen Velthuis RA MSc (1974) is in haar huidige functie bij Universiteit Twente werkzaam als financieel directeur van Holding Technopolis Twente B.V., een 100% dochtermaatschappij van de universiteit. Een groot deel van de valorisatietaak van de universiteit is in deze onderneming ondergebracht. In deze functie is ze verantwoordelijk voor het financiële beleid in relatie tot het valorisatiebeleid, evenals een verdere professionalisering van de holding. Daarvoor was ze binnen de universiteit werkzaam als controller en intern accountant. Ze is haar loopbaan gestart bij KPMG Accountants N.V.
“Het is een mooie uitdaging om de beschikbare middelen zodanig in te zetten dat de talenten van de leerlingen voldoende worden geprikkeld, gestimuleerd en ontwikkeld.” Binnen de Raad van Toezicht heeft Ellen als speciaal aandachtsgebied het financieel beleid en ze is voorzitter van de Audit Commissie. Ellen is woonachtig in Ootmarsum, getrouwd en heeft twee kinderen.