Het Stedelijk heeft aandacht voor de ontwikkeling van elke leerling. Je mentor speelt hierin een belangrijke rol. Deze is goed op de hoogte van jouw ontwikkelingen bij ons op school en je eerste aanspreekpunt voor vragen. Soms gaat leren even wat moeilijker en heb je tijdelijk ondersteuning nodig. Dan kun je terecht bij het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning (COO). Heb je vragen? Neem contact op via coo@hetstedelijk.nl

Waarvoor kun je bij ons terecht?

Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning werkt samen met jou om je de mogelijkheid te bieden je diploma te halen op onze school. Voor ondersteuning tijdens de les of in het onderwijsproces kan het centrum samenwerken met het team van jouw locatie. Het Centrum voor Onderwijs & Ondersteuning kan ook ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van de hulpvraag, om te kijken wat je nodig hebt om goed te kunnen leren. Allemaal met als doel om leerlingen van Het Stedelijk uiteindelijk de school te laten verlaten met een diploma of nieuwe mogelijkheid op zak.

Locatie Ondersteuning Groep (LOG)

We vinden het bij ons op school belangrijk dat ondersteuning aanwezig is en dat je er gebruik van kunt maken als je dat nodig hebt. Daarom is op alle locaties van Het Stedelijk een Locatie Ondersteunings Groep (LOG) aanwezig. 

De LOG bestaat uit:

  • een teamleider ondersteuning 
  • een ondersteuningsdocent
  • een orthopedagoog

De medewerkers werken intensief samen met jouw mentor(en) en kijken naar jouw behoefte en ontwikkeling. Extra begeleidingsmogelijkheden kunnen in kaart gebracht worden en voor je worden opgezet. Op Het Stedelijk mag je zijn wie je bent en stippelen we samen een leerroute uit die bij je past. 

Samenwerken is onze kracht

De Locatie Ondersteunings Groep (LOG) ondersteunt ook docenten met allerlei vragen. Tijdens de lessen of bij besprekingen worden vragen uitgezet en wordt gekeken hoe in samenwerking ondersteuning kan worden aangeboden. Ook werkt de LOG samen in een netwerk met externe instanties. Daarbij zijn ze de verbindende schakel met externe ondersteuners, zoals GGD, wijkteams, leerplicht of hulpverleningsinstanties. 

Gegarandeerd vooruitgaan

Ook ontwikkelt het centrum mogelijkheden van ondersteuning op maat voor inclusiever onderwijs. Deze ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats in de klas en is erop gericht je handvatten te geven waarmee jij vooruit kunt komen. Je leert keuzes te maken die passen bij jouw manier van leren. Onderweg bieden we ondersteuning aan die nodig is en krijg je de ruimte om je te ontwikkelen en om te groeien. Zo blijf jij vooruit gaan.

Ontwikkelingen om ons heen volgen 

Het Centrum voor Onderwijs en Ondersteuning brengt ook innovatie binnen Het Stedelijk. We werken ontwikkelgericht door thema’s te analyseren en deze uit te werken. Het COO levert op deze manier een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Samen met andere scholen zetten we vernieuwingen op. Bij Het Stedelijk staan we open voor ideeën en werken we met elkaar. Samen bieden we meer ontwikkeling.

Een leven lang ontwikkelen

Om een leven lang te ontwikkelen biedt Het Stedelijk ook docenten de gelegenheid zich te ontwikkelen. In de Stedelijk Academie worden (online) trainingen en workshops aangeboden. Docenten worden zo samengebracht om nog beter te worden in het belangrijke werk en dit met plezier samen te doen. Deze trainingen geven nieuwe inzichten, versterken kwaliteiten en zorgen ervoor dat docenten jou beter kunnen begeleiden tijdens jouw schoolloopbaan. Zo krijgt iedereen binnen Het Stedelijk de kans om zich te ontwikkelen. 

 

Novo Ego

Het komt wel eens voor dat een leerling het moeilijk vindt om zich in het normale schoolpatroon staande te houden. Soms zijn er omstandigheden waardoor een leerling tijdelijk niet goed functioneert en waardoor het leerproces dreigt vast te lopen. Meestal lossen deze problemen zich gelukkig weer op, maar soms is het voor de leerling beter om tijdelijk even niet op de locatie te zijn.

Een tijdelijk andere omgeving met een net wat ander perspectief, kan dan zorgen voor een goede doorstart. Novo Ego, een afdeling van Het Stedelijk, die gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen waar het even niet “loopt”, biedt dan passende mogelijkheden. Hier kunnen leerlingen aan hun gedrag werken, kan de motivatie hersteld worden en daardoor zal de leerhouding verbeteren. Kortom, weer in balans komen zodat de leerling zich weer verder kan ontwikkelen. 

Meer weten over Novo Ego? Klik dan hier.