Socialevaardigheidstraining

De Socialevaardigheidstraining is de training waarin we de sociale vaardigheden oefenen. We proberen in acht bijeenkomsten een aantal basisvaardigheden aan bod te laten komen die we op verschillende manieren aanbieden en herhalen. Dit zullen we onder andere gieten In de vorm van rollenspellen en samenwerkopdrachten. We werken in kleine groepen van ongeveer 10 leerlingen. Daar staan twee trainers voor. Omdat het van belang is dat de groepen gemotiveerd zijn om mee te doen, en ongeveer van hetzelfde niveau moeten zijn, plannen we eerst een intakegesprek. In dit gesprek, met ouders en leerlingen, bespreken we samen in welke vaardigheden nog grote stappen te zetten zijn ter verbetering. De verschillende vaardigheden die aangeboden kunnen worden zijn:

  • kennismaken
  • luisteren
  • een praatje beginnen
  • een gesprek voeren
  • iets vragen
  • iets bespreken
  • nee zeggen
  • kritiek krijgen/ geven

Weerbaarheidstraining

De weerbaarheidstraining is de training waarin we de leerlingen leren stevig in de schoenen te staan wanneer dat nodig is. Op anderen momenten is het beter juist mee te bewegen in de situatie. Voor slachtoffers van pesten, maar ook voor pesters zelf kan dit een goede training zijn. Je wordt hier getraind in manieren die je kunt gebruiken om zelf stevig te kunnen staan of mee te bewegen op de juiste momenten. Ook ervaar je in een kleine, veilige groep wat de reacties van anderen kunnen zijn. Op deze manier leer je die reacties ook eerder buiten de groep herkennen en weet je hoe je goed kunt reageren. Net als bij de sova-training vindt er eerst een intake-gesprek plaats.

Faalangstreductietraining

De faalangstreductietraining is de training waarbij we als doel hebben de leerlingen te laten presteren op het eigen niveau. De resultaten mogen niet lijden onder angsten maar moeten zo realistisch mogelijk zijn. Je wordt als leerling in het begin gescreend op faalangst. Wanneer je hierin opvalt, gaat de mentor met de leerling in gesprek. Als blijkt dat deze leerling behoefte heeft aan de frt-training, dan zal hij of zij worden toegevoegd aan een groepje medeleerlingen. De trainers die de leerlingen gaan trainen zullen uiteraard ook de ouders informeren dat hun kinderen de kans krijgen hier een training in te krijgen.

Agressieregulatietraining

We bieden ook de agressieregulatietraining aan. Een training voor leerlingen die veel boos zijn en hun boosheid niet onder controle kunnen houden. De trainers zullen, in samenwerking met de ouders en de mentoren van de school, afspraken maken om de agressie te reguleren. Hierbij wordt geoefend met omgaan met je boosheid. We zullen de volgende vragen aan de orde brengen: hoe kun je rustiger reageren wanneer je boos bent en hoe kun je weer sneller afkoelen? Daarna wordt gekeken hoe de boosheid eruit ziet en hoe dit op een andere manier geuit kan worden. Samen zullen trainers en leerlingen ook werken aan de vraag: waar komt de boosheid vandaan? In deze training worden de theorie en de praktijk gecombineerd om het probleem aan te pakken.