Artikel in Huis aan Huis vernieuwbouw Innova

Het nieuwe schoolgebouw met gymzaal voor Innova is weer een stap dichterbij gekomen. Op 9 september om 12.00 uur gaven ze het startsein voor de verouwing.

Wiskundetalent International School Twente (IST) volgt Engelstalige honoursprogramma UT

Extra uitdaging voor wiskundetopper Clément Vovard

Vernieuwbouw Innova weer een stap verder

Leerling en wethouder geven startsein

Vernieuwbouw Innova weer stap verder

Leerling en wethouder geven startsein

Rutbeekdag brugklassers Kottenpark

Samenwerken is elkaar versterken. De sportdag op Het Rutbeek stond volledig in het teken van samenwerken. Allereerst de samenwerking tussen de sectie Lichamelijke Opvoeding en het buitensportbedrijf Buitenhoff.

Leren binnen en buiten Het Stedelijk Vakcollege

Leerlingen volgen praktijklessen in het bedrijfsleven